Při život ohrožujících stavech jde doslova o každou vteřinu, zachránce nemůže ztrácet čas váháním či hledáním správného postupu první pomoci. Měl by znát základní pravidla, jak nejlépe postupovat, aby postiženému pomohl a zároveň neohrozil další osoby včetně sebe.

Co říká zákon

„Podle zákona máte povinnost poskytnout první pomoc, pokud u toho nebude přímo ohrožen váš život. Poskytnout ji, a to včetně srdeční resuscitace, není příliš složité, zvláště pokud máte základní teoretické znalosti a ovládáte několik resuscitačních dovedností,“ tvrdí MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D., lékař se specializací anesteziologie-resuscitace a urgentní medicína.

„Díky telefonicky asistované resuscitaci, kdy operátor záchranky zachráncům radí, mohou dnes zachránit život i občané, kteří o poskytování první pomoci nevědí vůbec nic. První pomoc by měla patřit k základnímu vzdělání, protože nikdy nevíme, kdy budeme i my sami potřebovat pomoc někoho jiného.“

Zástava krvácení

Nejnebezpečnější je tepenné krvácení, postižený bez pomoci může vykrvácet během několika minut.

● Volejte záchranku.

● Stiskněte silně ránu.

● Zdvihněte končetinu nad úroveň srdce.

● Přiložte tlakový obvaz, pokud rána hodně krvácí, končetinu zaškrťte (např. při amputacích). Patří k nejčastějším úrazům v domácnosti.

Při popálení

● Ochlazujte místo pod tekoucí studenou vodou nebo ledem zabaleným v ručníku.

● Zakryjte popáleninu sterilním obvazem.

● Nikdy nedávejte nic přímo na ránu.

● Když je popálení rozsáhlé, volejte záchranku.

VIDEO: Podívejte se na příběh Daniela, kterého zasáhla elektrický proud.

Při opaření

● Odstraňte oděv z rány.

● Ochlazujte místo pod tekoucí vodou cca 30 minut.

● Na ránu nic nedávejte.

● U rozsáhlého opaření přivolejte pomoc.

Zasažení elektrickým proudem

Postižený, který je proudem zasažen, ztratí vědomí, má křeče, popáleniny a může dojít i k zástavě srdce.

● Je potřeba chránit hlavně sám sebe.

● Vypněte přívod proudu.

● Postavte se na nevodivý materiál (bednu nebo knihu).

● Použijte např. násadu od smetáku a odsuňte jí končetiny postiženého od zdroje nebo zdroj od těla.

● Volejte záchranku.

VIDEO: Ty to zvládneš - projekt, který učí, jak zvládnout první pomoc.

Video
Video se připravuje ...

Ty to zvládneš - projekt, který učí, jak zvládnout první pomoc Maminka.cz, Supermamy.cz/Youtube