Nemoci pohybové soustavy jsou druhou nejčetnější skupinou nemocí, se kterou Češi marodí, hned po nachlazení. Ovšem s tím stůňou průměrně 15 dní, s nemocemi pohybové soustavy až na 67 dní, tedy více než dva měsíce.

Za první pololetí roku 2017 bylo evidováno přes 168 tisíc těchto neschopenek, což je o cca 8 tisíc více než loni a 28 tisíc více než předloni. Pokud tato čísla vynásobíme, dostaneme celkem 11 263 000 prostonaných dnů za 6 měsíců. Dost divoké číslo!

Revmatoidní artritida

Je nejčastější revmatické onemocnění, které postihuje přibližně 1 % populace. Toto chronické zánětlivé kloubní onemocnění vede ke kloubním destrukcím a deformitám a může postihovat i jiné orgány. Pro revmatoidní artritidu je typické oboustranné postižení většího počtu kloubů.

Uvnitř kloubu se vytváří revmatická tkáň, která prorůstá do nitra kloubu a poškozuje chrupavku i přilehlé kostní struktury. První poškození kosti (eroze) se objevují v okrajových místech, tam, kde je kost ještě součástí kloubu, ale není kryta chrupavkou. V konečném stadiu dojde k úplnému poničení kloubu.

Reaktivní artritida

Je neinfekční zánět kloubů, který se rozvíjí jako reakce po infekčním onemocnění, nejčastěji v oblasti urogenitální nebo ve střevě.

Septická (infekční) artritida

Je velmi závažné onemocnění, kdy více než 20 % onemocnění končí úmrtím. Přichází náhle a způsobuje intenzivní bolest a otok. Nejčastěji postihuje starší osoby nebo jedince se sníženou imunitou.

Další ze závažných revmatických chorob je osteoartróza, která postihuje 80 % populace nad 55 let. Ve věku 70 let je pak osteoartrózou postiženo až 90 % obyvatelstva.

Co je osteoartróza

Jde o chronické kloubní onemocnění, při kterém dochází k postupnému ubývání a přestavbě kloubní chrupavky. To je doprovázeno změnami v oblasti přilehlých kostních tkání, v úponech a vazech v okolí postiženého kloubu. Chrupavka v kloubu funguje jako »ochranný polštář « mezi dvěma kostěnými kloubními plochami. Její hlavní funkcí je tlumit nárazy a snižovat tření mezi kloubními plochami.

Příznaky těchto nemocí

  • bolest v místě postiženého kloubu zpočátku při pohybu, při rozvinutí nemoci i v noci – tzv. klidová bolest
  • pocit ztuhlosti
  • deformity a otoky kloubu
  • porucha funkce kloubu, nestabilita a omezení hybnosti

Prevence

  • cvičení
  • snížení nadváhy
  • kloubní kolagenová výživa, která by měla obsahovat 3000 až 10 000 mg kolagenních peptidů v denní dávce

Léčba

Cílem je dostat onemocnění do stadia vymizení příznaků. Pokud je správná léčba zahájena v průběhu 12 týdnů od objevení příznaků, šance na zmírnění dlouhodobého průběhu onemocnění a šance na remisi se značně zvyšují. Moderní, ovšem nákladnou léčbou je biologický léčba, kterou bohužel u nás dostávají pacienti většinou až v nejtěžším stadiu onemocnění.

VIDEO: V krematoriu se začaly ztrácet kloubní náhrady. Lidé je kradli a dělali z nich ozdobné koncovky na plot.

Video
délka: 00:16.72

V krematoriu se začaly ztrácet kloubní náhrady. Lidé je kradli a dělali z nich ozdobné koncovky na plot Jiří Čada

Fotogalerie
6 fotografií