Návštěva praktického lékaře - dospělí

Pokud nemáte zdravotní potíže, máte nárok na vyšetření jednou za dva roky. Sami si však musíte hlídat čas od poslední preventivní prohlídky a rovněž byste měli mít pod kontrolou i ostatní preventivní prohlídky, na které máte zdarma nárok.

Jak vypadá prohlídka u praktického lékaře?

Nejdříve by měl lékař vždy doplnit anamnézu, a to zejména s ohledem na výskyt kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, hypertenze, diabetu, poruch metabolismu tuků a na výskyt závislostí apod. Stejně tak by pokaždé mělo dojít ke kontrole očkování proti tetanu.

Poté provede vlastní vyšetření. Měl by prohlédnout kůži a sliznice (např. spojivky), podívat se do krku a pohmatem vyšetřit štítnou žlázu a hlavní skupiny uzlin. Srdce a plíce vyšetřuje pouze poklepem a poslechem. Rovněž by měl spočítat tep a změřit krevní tlak.

Pak by také měl prohmatat břicho, zjistit bolestivost v oblasti ledvin, stav žil a tepen na dolních končetinách. Lékař vás zváží nebo i změří, orientačně vyšetří sluch a zrak, provede vyšetření moči, konečníku, varlat nebo prsů.

Specifická vyšetření od určitého věku

  • V 18, 40, 50 a 60 letech vám lékař zajistí vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi.
  • Od 30 let máte nově nárok laboratorní vyšetření glykemie.
  • Od 40 let se provádí vyšetření EKG (ve čtyřletých intervalech).
  • Od 45 let se provádí i kontrola hladiny cukru v krvi.
  • Od 50 let máte nárok na vyšetření tlustého střeva.
  • Od 50 let věku mají pacienti trpící diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi nově nárok na vyšetření týkající se ledvin (ve čtyřletých intervalech).

Návštěva praktického lékaře - děti

V prvním roce života absolvují děti prohlídku devětkrát. Potom jdou k lékaři v osmnácti měsících, ve třech letech a dále vždy jednou za dva roky. Součástí prevence je u nich i povinné očkování, a to proti tuberkulóze, záškrtu, tetanu a dávivému kašli, dětské obrně, spalničkám, příušnicím a zarděnkám a tetanu. Každých deset let je pak nutné provést přeočkování. U dětí není nutné hlídat čas prohlídek, protože na ty zvou sami lékaři.

Jak vypadá prohlídka u dětského lékaře?

Od 3 let věku lékař dětského pacienta zváží a změří. Poté také zhodnotí psychosomatický vývoj, motoriku, sociální chování a hygienické návyky dítěte.

Provede také vždy kompletní prohlídku dítěte včetně prohlídky kůže (dětský lékař kontroluje i možné známky týrání dítěte). Lékař také při prohlídce zkontroluje dítěti zrak, vyšetří řeč, hlas a sluch, zkontroluje moč, krevní tlak a pulzu a rovněž dojde k vyšetření genitálu.

Nyní nově přibyla v rámci prevence kontrola dotazníku ohledně rizika tuberkulózy. Rodiče by rovněž měli být ze strany lékaře poučeni o péči o novorozence a o kojení. Lékař by také měl zdůraznit preventivní podávání vitamínu D a opakované preventivní podání vitaminu K.

Největší novinkou ovšem je vyšetření, které má včasně diagnostikovat poruchy autistického spektra. Toto vyšetření se dělá v 18 měsících věku.

Vyskytuje-li se v rodinné anamnéze do 55 let věku ischemická choroba srdeční, infarkt, náhlé cévní mozkové příhody apod., je u dětí ve věku 7, 9, 11 a 13 let nově součástí preventivní prohlídky vyšetření cholesterolu.

Návštěva zubaře – děti i dospělí

Dospělí mají nárok na jednu preventivní prohlídku ročně. Prevence je prováděna i u ošetření a rovněž také při vyšetření registrovaného pacienta jednou za ½ roku.

Rodiče by měli své děti na první preventivní prohlídku zubů přivést mezi 6. a 12. měsícem života. Prohlídky jsou pak dvakrát za rok. Nastávající maminky mají nárok na preventivní prohlídku dvakrát v průběhu těhotenství.

Jak vypadá prohlídka u zubaře?

Stomatolog vyšetří stav chrupu. Posléze svou pozornost věnuje také parodontu, sliznici a měkké části tkání ústní dutiny. Rovněž důkladně pátrá po přednádorových změnách nebo ponádorových projevech chrupu. Součástí prevence může být i instruktáž o správné hygieně.

Návštěva gynekologa

Každí dívka od 15 let má na preventivní prohlídku nárok jednou ročně.

Jak vypadá vyšetření u gynekologa?

Součástí preventivního vyšetření je nejdříve zjištění anamnézy. Poté následuje vlastní vyšetření s přihlédnutím k věku a zdravotnímu stavu dané pacientky.

Lékař provádí vyšetření pohledem, pomocí tzv. zrcadel a pohmatem. Pacientka může požádat i o vyšetření prsů. Dle potřeby pak lékař odebírá materiál na mikrobiologické anebo cytologické vyšetření.

Prevence rakoviny prsu

Ženám nad 45 let je mamografické vyšetření hrazeno jednou za dva roky z veřejného zdravotního pojištění.Pacientky však k tomuto vyšetření potřebují doporučení gynekologa nebo praktického lékaře.

Prevence rakoviny tlustého střeva

Všichni starší 50 let bez rozdílu pohlaví mají nárok na vyšetření tlustého střeva. To se uskutečňuje ve dvouletých intervalech a lze o něj zažádat u ošetřujícího praktického lékaře v rámci preventivních prohlídek.

Preventivní prohlídku, která je pacientovi uhrazena, nelze provést dříve než jeden měsíc před stanoveným termínem. Při roční lhůtě tedy může jít na prohlídku nejdříve za 11 měsíců a k praktickému lékaři nejdříve za 23 měsíců. Pokud se vám však hrazená preventivní péče zdá nedostatečná, je možné se kdykoli objednat na preventivní vyšetření, které si ale uhradíte sami.

Fotogalerie
6 fotografií