Onemocnění se projeví slabším a přerušovaným proudem moči, muž musí vynaložit na vyprázdnění větší úsilí a přesto mívá pocit nedokonalého vyprázdnění.

Přestože rakovina prostaty patří mezi ty méně nebezpečné nádory, je dobré o ní vědět a v případě potřeby ji začít včas léčit. Existují totiž i méně časté a zhoubnější typy tohoto nádoru, které se bez léčby mohou rychle a agresivně šířit.

Možností léčby je několik. U pomalu rostoucích nádorů s malým rizikem může být léčbou „pouhé“ čekání a pečlivé sledování nebo protonová terapie. Agresivnější a větší nádory je možné léčit chirurgicky, hormonální terapií, chemoterapií nebo ozařováním fotony nebo protony.

Srovnání rizik při různých metodách léčby: OPERACE/FOTONY/PROTONY

MUDr. Jiří Kubeš, PhD., primář PTC: „ Po protonové léčbě je 97 % nemocných bez změny sexuálních funkcí. Po fotonové léčbě, ať už IMRT či brachyterapii, postihuje erektilní dysfunkce až 40 % nemocných.“

Autor: Proton Therapy Center Czech s.r.o.
Autor: Proton Therapy Center Czech s.r.o.

Protonová léčba radikálně minimalizuje riziko inkontinence na pouhé 1%, a tedy 99 % pacientů nebude inkontinentní.

Autor: Proton Therapy Center Czech s.r.o.

V případě operace se jedná o skupinu 10 % pacientů, u ostatních stádií karcinomu prostaty se riziko návratu rakoviny po operativním zákroku zvyšuje na 30 %.

Dle posledních dat z analýzy výsledků protonové léčby pacientů PTC se prokázalo, že 95 % z nich netrpí komplikacemi, které tak často trápí pacienty, kteří jsou nuceni podstoupit fotonovou léčbu. Fotonová léčba způsobuje 30 % pacientů výrazné pálení a bolesti při močení, zeslabení močového proudu, časté nucení na stolici, případně i průjmem a bolesti břicha. Protonová léčba však tyto komplikace eliminuje, což v řeči čísel znamená pouhých 5 %. Cílem moderní onkologické léčby je snižování dávek na zdravé orgány a toho lze docílit pouze protony.

Protonová terapie je celosvětově uznávanou metodou při léčbě karcinomu prostaty a tato fakta již přijímají i čeští specialisté v urologii a radioterapii. Pacienti to pochopili již dávno. Vědí, že čísla nelžou.

Protonová radioterapie karcinomu prostaty se provádí ve všech světových protonových centrech jako MD Anderson Cancer Center, MGH Boston či UPENN. Ta mají v základních indikacích. I v Česku „populárním“ Mnichově tvoří pacienti s rakovinou prostaty více než jednu třetinu ze všech pacientů.

Použití protonové radioterapie při léčbě rakoviny prostaty podpořil výbor American Society for Radiation Oncology (ASTRO) v roce 2013, totéž doporučil ve svém modelu pro úhrady protonové terapie ze zdravotního pojištění v roce 2014.

Více informací naleznete na www.ptc.cz.