JAK SE OČKOVAT

Očkování proti chřipce zůstává podle odborníků stále nejúčinnější, i když nikoli 100% prevencí. Vzhledem k tomu, že ochrana proti viru se dostavuje za 14 dní po první dávce, je vhodné se pro očkování rozhodnout s předstihem. Chřipková sezóna přitom obvykle přichází ve dvou vlnách, první se začátkem prosince, druhá s koncem ledna a začátkem února. Vakcína je pro pacienty k dispozici od září a účinkuje zhruba 6–12 měsíců.

LIDÉ S ONEMOCNĚNÍM SRDCE

Při kardiovaskulárních onemocněních špatné proudění a městnání krve v cévách může způsobit, že část tekutin je vytlačena mimo cévní řečiště a začne se hromadit v plicích nebo jiných částech těla. Více tekutiny v plicích ztěžuje odstraňování viru chřipky. Lidé s onemocněním srdce jsou vystaveni vyššímu riziku závažných infekcí, např. zápalu plic. Během několika týdnů po chřipce je riziko infarktu dvojnásobné.

DIABETICI

Diabetes mění hladiny cukru v krvi, což ovlivňuje imunitní systém a zvyšuje náchylnost k infekcím včetně chřipky. Správná životospráva bývá během chřipky významně narušena, což má bezprostřední vliv na kontrolu glykémie. Pacient s diabetem je v obtížné situaci, kdy diabetes zvyšuje riziko onemocnění chřipkou a zároveň chřipka může zhoršit diabetes, a to až do stadia vyžadujícího akutní hospitalizaci.

Autor: Shutterstock

ASTMATICI

Chřipka představuje zvýšené riziko pro jedince s dýchacími obtížemi. Mezi vysoce rizikové skupiny spadají lidé s astmatem nebo chronickou bronchitidou. Lidé trpící astmatem jsou ke chřipce náchylnější, a to i při řádné léčbě. Dýchací cesty jsou totiž oteklé a citlivější. Astma nutí postižené ke kašli, čímž se v plicích vytváří tekutina. Díky tomu proniká virus hlouběji a snáze se množí, což vede ke zvýšenému riziku dalších infekcí.

TĚHOTNÉ ŽENY

Chřipka může být velmi nebezpečná pro matku i dítě v průběhu celého těhotenství. Imunitní systém prochází změnami a riziko nákazy stoupá stejně jako riziko závažných komplikací. Bylo prokázáno, že chřipka a její komplikace zvyšují riziko předčasného porodu a potratu. Pravděpodobnost hospitalizace a intenzivní péče je podle studií u těhotných žen při chřipce pětkrát vyšší.

LIDÉ S OSLABENOU MUNITOU

Lidé s oslabenou imunitou se nemohou řádně bránit běžným infekcím. Obranná funkce je oslabená a chřipka ji může snáze překonat a způsobit těžký průběh onemocnění. Snáze také vznikají opakované nebo dlouhodobé infekce. Mezi vysoce rizikové skupiny patří pacienti s chemoterapií nebo pacienti s dlouhodobou léčbou kortikoidy. I když je účinnost očkování při oslabené imunitě omezená, je možnou prevencí chřipky.