Prvními projevy revmatoidní artritidy (laicky často označované jako revma) jsou oteklé a pobolívající klouby, a to nejprve v oblasti rukou, které se dále šíří tělem, postiženy jsou i klouby v kolenou, kyčlích, ramenou a loktech. Ve většině případů jsou bolesti klidové a o slovo se hlásí především v druhé polovině noci a brzy ráno. Charakteristická je tak ranní ztuhlost kloubů. Než pomine, trvá to delší dobu, ruce a další postižené části těla je třeba pomalu rozcvičovat. Typickým příznakem jsou oteklé stejné klouby na obou stranách těla. Objevují se i podkožní uzlíky (revmatické uzly) v blízkosti především prstových kloubů, ale také zápěstních kloubů a loktů. Pokud se nemoc rozvíjí, přidružuje se únava, případně také úbytek váhy či teploty. Pokročilé stádium nemoci s sebou nese deformaci kloubů, a to opět především v oblasti rukou.

JAK VZNIKÁ

Revmatoidní artritida vzniká při poruše imunitního systému. Vyvolává chronické bolesti kloubů a nevratně je poškozuje. U této nemoci, byť je již dlouho studována, odborníci doposud nenašli konkrétní spouštěč, příčinu. Vědí zatím pouze, že mezi rizikové faktory patří dědičnost, nejrůznější infekce a průběh nemoci může negativně ovlivnit kouření. Nemoc postihuje častěji ženy, a to nejvíce v období mezi dvacátým a třicátým rokem života a pak také v období kolem menopauzy. U mužů se artritida objevuje mnohem později. Existuje však i dětská forma, která postihuje děti do 16 let.

MODERNÍ MOŽNOSTI

Revmatoidní artritida je celoživotní nemoc. Její postup se mírní různými protizánětlivými léky, které současně vykazují i analgetický účinek. Jedná se o několik skupin léků různé chemické povahy, bohužel všechny z nich vykazují určité vedlejší nežádoucí účinky, jejichž negativní dopad na zdraví se stupňuje s dobou jejich často mnohaletého užívání. Dnešní medicína ale naštěstí již dokáže víc než jen mírnit bolesti a ranní ztuhlost. Základem moderní léčby jsou léky, které obsahují účinnou látku PEA (Palmitoylethanolamid), ta totiž působí proti zánětu, eliminuje bolest, nevykazuje nežádoucí účinky a může být užívána s dalšími léčivy, je-li to nutné. Potvrzují se navíc její účinky i v jiných oblastech než v léčbě revmatické artritidy.

Autor: Shutterstock

PODÍL ČESKÝCH VĚDCŮ

Za objasnění úlohy plamitoylethanolamidu (PEA) byla v roce 1993 udělena Nobelova cena italské profesorce Ritě Levi-Montalcini. Palmitoylethanolamid byl ale objeven již v roce 1957. O deset let později se mechanismem jeho účinku na imunitní systém zabývali i čeští vědci v řadě klinických studií, jejichž výsledky podnítily další bádání završená hlubším a komplexnějším poznáním, stejně jako úspěchy v jeho využití při léčbě.