Nezbytné je tedy porovnávat nabídky firem nejen podle lákavě nízké ceny. Jen tak se vyvarujete rozčarování z původně výhodné změny, která se však může ukázat kvůli dalším stránkám nového dodavatele vlastně nevýhodnou. Na férové jednání se zákazníky a profesionální zákaznický servis sází energetická společnost Europe Easy Energy.

„Našim zákazníkům přinášíme nejen dlouhodobě výhodné ceny, ale také fér jednání s vysoce profesionálním a zároveň individuálním přístupem,“ říká Kamil Ouška, ředitel Europe Easy Energy a vyjmenovává služby jejich zákaznického servisu: „Všem klientům Europe Easy Energy je k dispozici nonstop telefonní linka, která pomůže v případě technické havárie. V rámci asistence jsou navíc hrazeny služby instalatéra, plynaře, elektrikáře, topenáře, pokrývače nebo sklenáře. Součástí poskytovaných služeb je i bezplatné telefonické poradenství, díky kterému se klienti vždy dovolají konkrétnímu zaměstnanci. Naši klienti tedy nekomunikují s roboty a nečekají na telefonní lince dlouhé minuty, jako u jiných firem. Navíc s Europe Easy Energy klienti získají přehledné vyúčtování ve formě on-line výpisů a další informace o svém odběru a platbách na zákaznickém portálu“.

Zde je několik tipů, na co si dát při výběru nového dodavatele elektřiny a plynu pozor:

 1.      Pečlivě si prostudujte detailní podmínky smlouvy – smlouva na dobu neurčitou a určitou

Pokud nový dodavatel s vámi uzavře smlouvu na dobu neurčitou, můžete v případě nového rozhodnutí odejít prakticky kdykoliv. U takových smluv bývá zpravidla tříměsíční výpovědní lhůta, která začíná plynout od prvního dne následujícího měsíce po podání výpovědi. Výpovědní lhůta se však může lišit – může mít různou délku. Podrobně si proto prostudujte Všeobecné obchodní podmínky.

Při uzavření smlouvy na dobu určitou jsou jistá rizika v tom, že se zákazník zavazuje k odběru na pevně stanovenou dobu, v některých případech třeba i na 3 roky. Většinou se taková smlouva uzavírá na 12 nebo 24 měsíců. Je důležité vědět, zda je tato smlouva s prolongací, tedy automatickým prodloužením, nebo končí uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Pokud máte smlouvu s prolongací, je nutné ji vypovědět podle podmínek stávajícího dodavatele. Pokud smlouvu „nestihnete“ vypovědět ve stanoveném čase, budete muset počkat, až celá nová prodloužená doba opět uběhne a nastane lhůta pro podání výpovědi. Pokud lhůtu nebudete respektovat, budete muset zaplatit pokutu pro nedodržení obchodních podmínek.  Ty jsou vždy uvedeny ve smlouvě nebo Všeobecných obchodních podmínkách. V případě smlouvy bez prolongace není nutné podávat žádnou výpověď.

 2.  Nabízený servis a doprovodné služby dodavatele

Když budete porovnávat nabídky firem, zkuste zavolat na jejich zákaznické linky. Můžete tak srovnat, jak rychle se dovoláte a jak kvalifikovanou odpověď dostanete. Je také důležité vědět, jestli jsou tyto služby bezplatné. Mnohdy je jednodušší řešit problém osobním jednáním, než písemně či po telefonu. Kteří z dodavatelů mají zákaznické centrum, jež můžete navštívit? Je takové centrum ve vašem městě či čtvrti? Je pro vás dostupné?

3.      Fér jednání

Zaměřte se také na chování společnosti, formu a férovost nabídky. Má všude jasně uvedené informace o sobě a nabízených službách? Probíhá komunikace s firmou od prvního kontaktu srozumitelně? 

Výhody dodavatele elektřiny a plynu Europe Easy Energy:

- poskytuje dlouhodobě výhodné ceny ve srovnání s ostatními dodavateli

- uzavírá se svými zákazníky vždy smlouvu na dobu neurčitou se standardní 3 měsíční výpovědní lhůtou bez skrytých a aktivačních poplatků

- nabízí klientům mnoho způsobů komunikace, jako jsou: bezplatná zákaznická linka, chat, e-mail, sociální sítě, zákaznický portál, nebo návštěva některé z pěti poboček

- dodržuje pravidla Etického kodexu obchodníka 

Více na www.3-e.cz