Slovo mobbing je odvozené z anglického „to mob“ – napadnout. Jde o trvalé a intenzivní útoky, intriky, šikanování, se kterými se můžete setkat na jakémkoli pracovišti. Postižený často ztrácí sebedůvěru, je vystavený obrovskému stresu, trpí poruchami koncentrace, bolestmi hlavy, zažívacími problémy a mnohými jinými.

Nejčastější oběti mobbingu:

- Mladší ženy mezi dvaceti a třiceti lety, které se snaží vybudovat si kariéru.
- Ženy na středních pozicích, které se například pokoušejí prosadit v mužském kolektivu.
- Úspěšní a vzdělaní: úspěch vyvolává závist kolegů.
- Nápadní lidé, kteří se nějakým způsobem liší od ostatních (například člověk s tělesnou vadou, člověk sociálně nepřizpůsobivý).
- Starší pracovníci, jež chce zaměstnavatel vystrnadit a předat jejich pozici mladším.
- Ti, kdo si „nesedli“ s kolegy, můžou rovněž čelit intenzivní šikaně.

HLAVNÍ ZNAKY

- Jste terčem posměšných poznámek.
- Kolegové o vás šíří fámy a stěžují si na vás nadřízeným.
- Pociťujete psychický nátlak, zastrašování, tyranizování, sexuální obtěžování.
- Kolegové vás ignorují a vyčleňují z kolektivu.
- Nadřízený nebo spolupracovníci neustále kritizují vaši práci.
- Dostáváte k plnění nejhorší a nejnepříjemnější úkoly.
- Śéf vám upírá možnost vyjádřit se nebo si s ním promluvit.

Jak se bránit?

Netolerujte ani nejmenší útoky a jízlivé poznámky na vaši osobu, protože jinak si na vás příště dovolí ještě víc. Agresorovi, případně celé skupině dejte rázně najevo, že pokud se bude situace opakovat, obrátíte se na kompetentní vyšší místa. Tím dáte najevo, že se nebojíte a nedáte se zatlačit do kouta, aby s vámi mohl někdo manipulovat. Buďte asertivní.

Hledejte alternativy, které by celou situaci mohly vyřešit, navrhněte některá řešení nadřízenému. Pokud se situace nezmění a šikanování směrem k vám bude pokračovat, popřemýšlejte nad změnou zaměstnání, obraťte se na právníka. Žádný zaměstnavatel nestojí za to, abyste si zničila zdraví.