V době ekonomické krize se řada lidí ocitá ve složité finanční situaci a různé půjčky, leasingy a hypotéky mohou zasadit rodinným rozpočům hlubokou ránu.Podle hlavního ekonoma Poštovní spořitelny Jana Bureše se zadlužení českých domácností vyhouplo ze 790 mld korun v červnu 2008 na 933 za stejné období roku 2009. Takový nárůst zadluženosti je varující a vyvolal iniciativu Asociace občanských poraden (AOP), která má zastoupení po celé republice. Poradny vám pomohou s řešením zadluženosti pomocí projektu „Finanční gramotností proti dluhové pasti“.

Co je pro dluhovou past typické?

Přemysl Houda z AOP říká: „První problémy zpravidla vznikají v souvislosti s koupí nových televizí, „výhodných“ hrnců, dovolených nebo dluhem na zdravotním či sociálním pojištění. Pak se nabalují a násobí.“ Zajímavé je, že častěji se poradny setkávají s problémem zadlužení u žen, které tvoří téměř 60 % klientely.

Platit za zboží kartou je výhodné, ale jen tehdy, když si hlídáte limit
Platit za zboží kartou je výhodné, ale jen tehdy, když si hlídáte limit
Autor: scom

Platit za zboží kartou je výhodné, ale jen tehdy, když si hlídáte limit

Dluhy řešte raději hned

Pokud se stane, že vám dluhy přerostou přes hlavu, je důležité nenechat situaci „vyhnít“, ale naopak ji aktivně řešit. Začněte okamžitě jednat s věřitelem (např. s bankou, firmou, která vám půjčila) o sestavení splátkového kalendáře. Pro každého věřitele je výhodnější dlužník, který sice splácí po malých částkách a déle, než vůbec. Vážná situace nastává, když věřiteli dojde trpělivost a rozhodne se řešit pohledávku soudní cestou. V té chvíli vaše dluhy narůstají o další částky spojené se soudními poplatky a náklady na advokáta. Pokud nebudete reagovat ani na platební rozkaz, vzniknou další náklady při nařízení exekuce.