Nenechte se odbýt! 

Na letišti nebo nádraží jste s předstihem, ale přesto se nehnete z místa. A minuty zpoždění naskakují. Taková situace se nevyhnula snad žádnému cestovateli a zkazila už řadu dovolených, návratů i obchodních schůzek. Jak se bránit? Podle právníků se nesmíte nechat odbýt a jednat rychle. „Obecně je vždy základ řešit věci včas, ideálně ještě přímo na letišti či nádraží. Pokud je to možné, nechte si ještě na místě ohledně zpoždění vystavit dopravcem potvrzení a rovnou se také informujte, co je nezbytné splnit a doložit k požadavku na náhradu za zpoždění dopravního prostředku,“ radí právnička Barbora Pospíšilová z pojišťovny právní ochrany D.A.S.

Tyto důkazy získejte hned

● Získejte potvrzení o zpoždění přímo od dopravce na letišti nebo nádraží.

● Uschovejte si cestovní doklad, pokud ho dopravce chce, nechte mu udělat kopii nebo si nechte potvrdit převzetí.

● Uschovejte si doklady o zaplaceném občerstvení, ubytování nebo dopravě.

● Poznamenejte si jméno, příjmení a kontakt na stejně postiženého spolucestujícího.

● Vyfoťte si informační tabuli se zpožděním.

Když nestihnete přípoj

Pokud vám na zpožděnou cestu navazovala jiná, a vy ji nestihnete, můžete nárokovat náhradu škody. Jízdenka či letenka musí být ale zakoupena na celou cestu, včetně přestupů. „V případě, že jednotlivé navazující (přestupní) jízdenky nebo letenky byly zakoupeny jednotlivě, nemáte po kom nárokovat, že jste navazující spoj nestihli,“ říká právnička Pospíšilová

 Letadlo z/do země EU

Odškodnění můžete získat, když má váš let do vzdálenosti 1500 km zpoždění 2 hodiny, od 1500 do 3500 km zpoždění 3 hodiny nebo nad 3500 km zpoždění 4 hodiny. Měli byste získat nejen poukázky na občerstvení, ale v případě zpoždění do dalšího dne i ubytování v hotelu. V případě, že do cíle dorazíte o 3 hodiny později, než jste měli, náleží vám i fi nanční kompenzace 250 eur (6400 Kč) při letu do 1500 km, 400 eur (10 300 Kč) při letu od 1500 do 3500 km a 600 eur (15 500 Kč) při letu nad 3500 km. Letecká společnost ji nemusí hradit jen v případech, kdy zpoždění způsobila nepředvídatelná událost jako kalamita či stávka letištního personálu. „Dané částky mohou být za splnění zákonných podmínek zkráceny o 50 %, při přesměrování na jiný let za současného nepřekročení plánovaného času příletu původně rezervovaného letu. Při zpoždění o více než pět hodin může vzniknout nárok na vrácení ceny letenky,“ dodává Pospíšilová.

Vlak mezinárodní (EU)

Když se váš mezinárodní vlak zpozdí o 1 až 2 hodiny, měli byste dostat náhradu ve výši 25 % z ceny jízdenky. U zpoždění většího než 2 hodiny dokonce 50 % z ceny jízdenky. „Dopravce může zavést minimální výši ceny jízdenky, do které nebude odškodnění vypláceno. Tato však nesmí být vyšší než 4 eura,“ dodává Pospíšilová z pojišťovny právní ochrany D.A.S.

Vnitrostátní vlak a autobus

V případě, že vinou přepravce nestihnete navazující přípoj, nebo nedojedete do cíle, můžete požadovat další přepravu až do cíle jiným spojem, bezplatnou přepravu zpět do nástupní stanice nebo vrácení jízdného za neprojetý úsek. Anebo vám při zpoždění delším než 60 minut umožní vrátit jízdenku. Vrátit by vám měli i všechny příplatky (vlak vyšší kvality apod.), které v náhradní dopravě nevyužijete. Při zpoždění delším než 2 hodiny vám náleží i 50 % z ceny jízdného.

Autobus mezinárodní (EU)

Jestliže jste už u dopravce nevyužili jinou možnost náhrady jízdného či přesměrování, máte při minimálně 2hodinovém zpoždění nárok na vrácení poloviny ceny jízdenky.

Mimo EU platí jiná pravidla

Cestující letí z nebo do EU, popř. po Evropské unii s evropskou leteckou společností, musí být odškodněn v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. Jinde se ale pravidla mohou lišit. „V ostatních případech záleží na tom, zda stát, ve kterém přepravce sídlí, má ve svých zákonech upraveny možnosti a výše odškodnění, popř. zda má tyto skutečnosti upraven letecký přepravce přímo ve svých obchodních podmínkách,“ upozorňuje Pospíšilová.

Montrealská úmluva platí pro většinu letů

Takzvanou Montrealskou úmluvu – Úmluvu o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké přepravě (1999) – ratifikovala většina leteckých společností, avšak tato nedefinuje konkrétní částky. Takže jsou rozhodující zákony státu, kde má letecká společnost sídlo, nebo se společnosti řídí svými obchodními podmínkami a svou strategií týkající se zákaznického přístupu. „Kompenzace u takových leteckých společností pak nemusí mít charakter finančního rázu, ale mohou být formou např. bonusových leteckých mílí či slev na budoucí služby letecké společnosti nebo ve formě poukazů,“ dodává právnička.

Video
délka: 01:38
1080p 720p 360p

Kratina: Stojíme na D1 jak kreténi, politici to nechávají vyhnít Blesk TV