Co je průměrná mzda?

Je to součet hrubých mezd (včetně odměn, náhrad mzdy i příplatků za přesčasy) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nezahrnují se do ní náhrady mzdy nebo platu za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény placené zaměstnavatelem.

Kdo ji má?

Podle statistik má průměrný nebo vyšší plat zhruba třetina lidí pracujících v Česku. Průměr totiž vychylují extrémně vysoké příjmy malé skupiny lidí.

Jak se vypočítává?

Průměrná mzda se vypočítává z hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky.

Proč klesá?

To způsobila zejména vysoká srovnávací základna ze čtvrtého čtvrtletí roku 2012. Tehdy se totiž vyplácely bonusy a prémie neobvykle už na konci roku kvůli vyššímu zdanění v roce 2013, kdy se zaváděla solidární daň z příjmů.

Je výpočet vůbec nutný?

Ano, slouží totiž třeba pro určení maximální výše podpory v nezaměstnanosti, pro stanovení nejnižší částky započitatelného příjmu z podnikání nebo pro stanovení rozhodného příjmu pro poskytování státní sociální podpory.

Lépe hned tak nebude…

Nový výpočet průměrné mzdy podle analytiků ukazuje, že ekonomika je stále pod tlakem krize a že klesá i kupní síla obyvatel. Bude tedy líp? „Ani v dalších měsících se mzdy nebudou výrazně zvedat. Ekonomika sice získává půdu pod nohama, trh práce ale pocítí zlepšení ekonomického růstu jako jeden z posledních. Firmy budou opatrné i v nabírání zaměstnanců i v navyšování mezd,“ odhadl Tomáš Volf ze společnosti Citfin.