V praxi se nám projevilo, že existence možnosti oddlužení ještě stále není mezi lidmi tolik známá, zejména mezi těmi, kterých se problémy s dluhy týkají nejvíc.

Zprávy o tom, že někdo má dvě i více exekucí jsou především zprávami o tom, že daný člověk neví o možnosti oddlužení, která by ho exekucí zbavila.

Cílem naší činnosti je:

- zlepšení informovanosti fyzických osob, které se nacházejí v platební neschopnosti a

- celkové zkvalitnění službu přípravy a podání návrhu na oddlužení.

Tímto můžeme pomoci zajistit našim klientům úspěšné schválení oddlužení soudem. Pak se také naplňuje smysl oddlužení, které má pomoci předluženým lidem v nouzi a zároveň jim dává možnost začít znovu. Naše činnost je také zaměřena na zvyšování finanční gramotnosti a má působit jako prevence platební neschopnosti.

ODDLUŽENÍ DLE INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

Soňa Králíčková odpovídala na vaše otázky týkající se dluhů.
Soňa Králíčková odpovídala na vaše otázky týkající se dluhů.
Autor: archiv

odpovídá:  Soňa Králíčková Struhárová z kanceláře 123-oddlužení

specialista na oddlužení dle insolvenčního zákona

tel: 774 209 195

e-mail: info@123-oddluzeni.cz

www.123-oddluzeni.cz

Otázky

1/ Osobní bankrot, insolvence – pojmy, které všichni známe, ale jejich význam málokdo. Co je podstatou a co očekávat?

Oddlužení je způsob řešení insolvence, tedy neschopnosti řádně a čas plnit závazky finanční povahy.Klientům je umožněno, aby v době nejdéle pěti let, jednou nízkou splátkou uhradili věřitelům nejméně 30 % z objemu nezajištěných závazků. Po splnění těchto podmínek je možné z návrhu klienta požádat soud o odpuštění neuhrazeného objemu, tedy až 70 % a těch závazků, jejichž věřitelé se o plnění v rámci insolvenčního řízení nepřihlásili. V průběhu insolvenčního řízení, pokud je povoleno oddlužení formou splátkového kalendáře, může klient volně nakládat se svým majetkem, což v exekučním řízení není možné.

2/ Jaké jsou podmínky a předpoklady pro oddlužení?

Máte-li:

  • více věřitelů (minimálně dva),
  • závazky po splatnosti více než 30 dní a nejste schopni je dále hradit,
  • čistý rejstřík trestů,
  • doložitelný příjem

pak splňujete podmínky pro zahájení insolvenčního řízení.

  • exekuce nebo nařízenou dražbu majetku
  • Splátky převyšují příjmy

pak splňujete předpoklady pro zahájení insolvenčního řízení.

3/ Jak je to s exekucemi, když se zahájí insolvenční řízení?

Dle insolvenčního zákona nelze po zahájení insolvenčního řízení provést exekuci. Lze ji pouze formálně nařídit, ne vykonat. Není možné tedy provést ani např. dražbu nemovitosti.

Exekutor, který vede exekuční řízení klienta, vyčká na rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku, pak ve většině případů exekuční řízení zastaví, odblokuje účty, pozastaví srážky ze mzdy, atd.

Věřitel si pak svůj nárok přihlásí do insolvenčního řízení, stejně tak exekutor svoje náklady.

Exekuce na bankovním účtu. Jak se dostat ke svým penězům? TIP

Zablokoval Vám nebo někomu ve Vašem okolí exekutor účet v bance? V horším případě i s celou výplatou nebo jiným příjmem? Využijte zákonné možnosti a požádejte o výplatu alespoň části peněz!

Dle občanského soudního řádu máte právo, aby Vám banka vyplatila z Vašeho exekučně obstaveného účtu, na kterém máte uložené své finance, částku ve výši dvojnásobku životního minima jednotlivce, které je pro rok 2013 v částce 3410 Kč, tedy částka 6820 Kč.

Tento krok je možné učinit pouze jednou v rámci jednoho exekučního řízení. Doporučujeme podat oficiální písemnou žádost, kterou předáte osobně na pobočce.

4/ Jak se určují splátky v oddlužení? V jaké výši? Kolik klientům zbývá?

Oddlužení formou splátkového kalendáře v praxi znamená, že plátce mzdy nebo jiného příjmu klienta provádí přímo srážky z tohoto příjmu. Srážky se provádějí ve stejném rozsahu, ve kterém se provádějí srážky pro přednostní exekuce.

Z čistého příjmu klienta se odpočítají tvz. nezabavitelné částky, a to na poplatníka (6.065,- Kč), manžela nebo manželku a na vyživované děti (1.516,- Kč/osobu) a výsledek se rozdělí na třetiny. Jedna třetina se vyplatí společně se všemi nezabavitelnými částkami klientovi, dvě třetiny se pak zašlou jako splátka na úhradu závazků. Klienti v oddlužení rozhodně nežijí z životního minima.

TIP: Např. klientovi, který pobírá mzdu ve výši 16.000,- Kč čistého měsíčně, je ženatý a má 2 děti, bude v oddlužení sraženo 3.589,- Kč, zbytek mzdy mu bude vyplacen.

5/ Jak vybrat odborníky a jaké služby by měly být zahrnuty v jejich nabídce?

Zahájení insolvenčního řízení je velmi administrativně náročný proces. Protože každý klient je jiný, jeho situace a problémy jsou specifické, vyžaduje řešení této situace také individuální přístup. Je důležité vybrat si k zastoupení odborníky, ne všechny kanceláře bohužel poskytují kvalitní služby s dostatečnou odborností.

Našim klientům jsme maximálně nápomocni v komunikaci s věřiteli, úřady i exekutory při získání potřebných informací a dokumentů. Zcela běžné je i řešení zastavení srážek ze mzdy nebo jiných příjmů klienta. Kompletně zpracujeme návrh na zahájení insolvenčního řízení, který je spojený s návrhem na povolení oddlužení, včetně všech zákonem definovaných příloh a návrh dle požadavku klienta podáme na příslušný soud. Naše práce tím však nekončí. Spolupráce s klientem trvá až do povolení oddlužení a úspěšné nastavení celého procesu. Každý z našeho týmu specialistů a poradců se perfektně orientuje v problematice oddlužení a insolvenčního řízení samotného, současně je i odborníkem na závazkové vztahy, občanskoprávní řízení, exekuční řízení, ale např. i na srážky ze mzdy. Tyto oblasti s oddlužením úzce souvisí a mají na ně i dopad.

Toto vše by mělo být klientovi nabídnuto.

Více naleznete na :

http://www.123-oddluzeni.cz/

https://www.facebook.com/123oddluzenicz?fref=ts

http://www.insolvencni-zakon.justice.cz