Zatímco větší podniky jsou na vstup svých zaměstnanců do II. pilíře připravené, menší firmy vidí jen potíže, které je čekají. Kvůli tomu, že jim musí část peněz z mezd odvádět jinam než dosud, si budou muset často pořizovat nové účetní programy. A tak se často vydávají cestou výhrůžek. Studená sprcha čekala i Marii B. z Ústecka.

Výhružky účetní

„Před uzavřením smlouvy na II. pilíř jsem se šla zeptat mzdové účetní, jestli už má nainstalovaný potřebný program,“ řekla Blesku. „Jaké bylo ale moje zděšení, když mi sdělila, že se mi to nevyplatí, že s odvody je hrozná práce a raději doporučí panu řediteli, aby s lidmi, kteří o II. pilíř budou mít zájem, rozvázal pracovní poměr,“ stěžuje si Marie, která nechápe, jak může někdo za ní rozhodovat, jestli si má nebo nemá šetřit na stáří.

Pro II. pilíř se přitom rozhodla po zralé úvaze. „Jsem přesvědčená, že za 20 let, kdy půjdu do starobního důchodu, budou důchody určitě nižší. Navíc, kdyby se se mnou něco stalo, tak by naspořené peníze zdědily děti,“ uvedla své důvody. Teď je ale ráda, že si žádost ještě nepodala. „Jinak bych už dnes byla bez práce!“

Porušení zákona

To, že zaměstnavatelé lidem dělají potíže, potvrzuje i prezident Asociace penzijních fondů Karel Svoboda. „Zkušenosti z terénu ukazují, že někteří menší zaměstnavatelé skutečně zkouší na své zaměstnance různé fígle, aby je do druhého pilíře nepustili,“ říká Svoboda.

Podle něj se stává, že penzijní společnost třeba domluví s klientem vstup do druhého pilíře, ale tento člověk se po pár dnech vrátí s tím, že mu zaměstnavatel nechce vstup do druhého pilíře dovolit a brání mu v tom. „Tím ale zaměstnavatel porušuje zákon,“ důrazně upozorňuje prezident Svoboda.

A levně by z toho zaměstnavatel nevyvázl. Každé firmě, která svým zaměstnancům dělá problémy s II. pilířem, hrozí sankce. A ne malé. Od pokuty ve výši čtyř set tisíc korun až po hrozbu vězením.

Co dělat, když se zaměstnavatel staví na zadní

1. Nenechte se odbýt.

2. Písemnou informaci zaměstnavateli předejte a opatřete si o předání důkaz. Tedy předejte formulář například přes podatelnu nebo recepci. Tam, kde to není možné, pošlete formulář zaměstnavateli doporučenou poštou na jeho oficiální adresu a nechte si podací lístek spolu s kopií formuláře.

3. Pokud nebudete schopni prokázat, že jste zaměstnavatele informovali, a

O tom, že jste do II. pilíře důchodové reformy vstoupili, musíte okamžitě informovat svého zaměstnavatele
on za vás pojistné neodvede, musíte si ho zaplatit sami spolu s přirážkou ve výši 10% pojistného.

4. Neodvádí za vás zaměstnavatel pojistné? Stěžujte si finančnímu úřadu, který u zaměstnavatele provede daňovou kontrolu.

5. Pokud vám šéf kvůli II. pilíři vyhrožuje, obraťte se na vaši odborovou organizaci. Jestli u vás nefunguje, podejte podnět na oblastní inspektorát práce.

6. Když vás zaměstnavatel bude i nadále ignorovat, můžete mít i nárok na náhradu škody. Musíte se ale obrátit na soud.

7.Jestli zaměstnavatel pojistné neodvádí delší dobu většímu počtu zaměstnanců, můžete se obrátit i na policii. Může se totiž jednat o trestný čin.

Zdroj: www.starnesmysli.cz

Povinnosti zaměstnance

* Pokud chcete vstoupit do II. pilíře (a pamatujte si, že pokud vstoupíte, už se nemůžete vrátit), uzavřete smlouvu s některou penzijní společností.

* Penzijní společnost vaši smlouvu nechá zaregistrovat v centrálním registru.

* O tom, že vaše smlouva byla pravomocně zaregistrovaná, se dozvíte z dopisu. Účastníkem důchodového spoření se pak stanete od 1. dne následujícího kalendářního měsíce.

* Vy MUSÍTE ihned PÍSEMNĚ informovat svého zaměstnavatele o dni, kdy se z vás stal účastník důchodového spoření. Je to proto, aby za vás mohl zaměstnavatel začít odvádět pojistné na důchodové spoření.

Zdroj: www.starnesmysli.cz

Jaké problémy hrozí šéfovi

Pokud vám chce šéf dělat problémy ohledně II. pilíře, měl by si to pořádně rozmyslet.

* Sankce, které mu hrozí, například obnášejí penále z pozdě odvedených (nebo vůbec neodvedených) částek.

* Zaměstnavateli, který některého zaměstnance kvůli jeho účasti na důchodovém spoření znevýhodňuje, hrozí i sankce od inspekce práce až do výše 400 000 Kč.

* V případě soudného sporu se zaměstnancem by zaměstnavatel musel uhradit způsobenou škodu a navíc by mu hrozily až tři roky vězení nebo zákaz činnosti

Zdroj: www.starnesmysli.cz