Reklamy na to, co nutně musíte dát svým blízkým, útočí ze všech stran. Lidé pak často mají pocit, že bez drahých dárků se neobejdou a nedokáží bez nich prožít krásné svátky. Odborníci ale upozorňují: Stres z nespláceného úvěru přebije veškerou radost z dárku.

„Obchodníci se štěstím dělají všechno proto, abychom jim dali svoje peníze,“ varuje před zbytečnými půjčkami David Šmejkal z Poradny při finanční tísni. „Šťastné dárky jsou krásnou příležitostí, jak z nás vytáhnout náš těžce vydělaný příjem. Někde se dokonce chlubí, že nebudeme muset platit úrok a poplatky,“ dodává.

Jenže tihle »obchodníci se štěstím« se už zapomínají zmínit o riziku, které spolu s půjčkou na sebe člověk bere. Informace o tom, co se stane, když dlužník nedodrží jeden jediný den splátkového kalendáře, jsou ve smlouvě většinou uvedené jen velmi malým písmem.

Jenže zrovna tahle věta dokáže ovlivnit mnoho budoucích vánočních svátků. „Dětem dáte nový mobil, lyže, tablet... a pak zjistíte, že nemáte na nájem. Dluhová spirála začíná. Na inkaso a splátku úvěru si půjčíte jinde. A pak znovu. Nakonec přijde exekuce,“ upozorňuje na riziko nepromyšlených úvěrů Lukáš Vacek z Ministerstva financí.

Na textu spolupracovala Barbora Plocková z Rubikon Centrum a Lukáš Vacek z Ministerstva financí. Oba jsou členy Aliance proti dluhům.

Odborníci radí: „Dejte svým blízkým svůj čas. Čas strávený s dětmi je větším dárkem než drahá hračka.“

Než vyrazíte pro půjčku

Ještě než se vydáte si půjčit peníze, položte si několik otázek:

*Opravdu musíte z každou cenu koupit takhle drahé dárky?

*Je nutné si na ně brát úvěr?

*Nevyplatí se vám počkat po Novém roce na slevy?

*Nemůžete koupit něco levnějšího?

Spočítejte si příjmy i výdaje

Opravdu se bez půjčení peněz neobejdete? Tak než si vyrazíte půjčit, spočítejte si nejprve své příjmy a výdaje. Z rozdílu mezi příjmy a výdaji si polovinu odložte stranou na neočekávané výdaje, s druhou polovinou počítejte jako s maximální možnou měsíční splátkou úvěru. A abyste se vyhnuli problémům se splátkami, měli byste mi „stranou“ částku aspoň na tři splátky.

5 chytáků úvěrové smlouvy

Svým podpisem se často zavážete k věcem, o kterých ani netušíte. Pět nejčastějších chytáků úvěrové smlouvy pro Blesk odhalují odborníci

* Výše RPSN - i při zdánlivě výhodné výši úroku se nemusí jednat o výhodný úvěr. Vždy se ptejte na RPSN, které zahrnuje všechny náklady, které s úvěrem souvisí, a má tak větší vypovídacíhodnotu

* Výše splátek – už když si jdete půjčit, musíte vědět (viz Spočítejte si příjmy a výdaje) kolik si můžete dovolit splácet. Nenechte se přesvědčit k větším splátkám, než si sami vypočítáte.

* Sankční ustanovení – »pokuta« za to, že se opozdíte se splácením, je jednou z nejdůležitějších částí smlouvy. Při nedostatečné pozornosti můžete odsouhlasit smluvní sankce, které několika násobně převýší vypůjčenou částku.

* Rozhodčí doložka – rozhodčí doložka je vždycky výhodnější pro věřitele a oslabuje vaše postavení v případném sporu. Dávejte proto přednost smlouvám bez rozhodčích doložek.

* Zajištění úvěru směnkou – nikdy nepodepisujte smlouvu, u níž věřitel požaduje zajištění směnkou! Pokud věřitel směnku převede, může po vás její nový majitel požadovat zaplacení celé na směnce uvedené částky, i když už jste svůj úvěr řádně splatili. Půjčenou částku včetně všech úroků a poplatků pak vlastně zaplatíte dvakrát.

Rady, jak nenaletět

Důvěřivost a naivita nahrávají podvodníkům. Proto nedejte na sladká slova a sliby, čtěte pečlivě smlouvy , nestyďte se na všechno zeptat a klidně i dvakrát. A pokud něčemu nerozumíte nebo si nejste jistí, poraďte se s někým, komu věříte.

Co by vás mělo varovat před podvodem

* Neochota věřitele – tvrdí vám věřitel, že je to nabídka, která platí jen dnes? Odmítá vám dát čas na rozmyšlenou a nechce vám poskytnout kopii smlouvy domů k dalšímu prostudování? Pak se před vámi snaží něco skrýt. Nenechte se zviklat a takovou nabídku nepřijímejte!

* Nereálné sliby – vždy si prověřte společnost, od které si chcete půjčit. Dejte přednost těm, které znáte. Nejrizikovější jsou nabídky neznámých společností inzerované na sloupech, které slibují úvěr bez prověřování příjmu.

Když nezvládáte splácet

* Nevytloukejte klín klínem a neberte si další úvěr na splacení předchozího.

* Spočítejte si, jaké nejvyšší splátky si můžete dovolit.

* Jednejte s věřitelem o snížení splátek na úroveň, kterou unesete. Pro věřitele je výhodnější se dohodnout s vámi na nižších splátkách, než začít dluh vymáhat

* Výsledkem dohody s věřitelem by měly být splátky nižší, než máte nyní.

Kam se obrátit v případě problémů:

* RUBIKON Centrum

(Nezisková nestátní organizace)

Praha

Tel: 296 180 297, 739 470 408

www.rubikoncentrum.cz

Ústí nad Labem

Tel: 475 209 930, 734 491 029

Pobočka Cheb

Tel: 777 021 270

* Poradna při finanční tísni

(obecně prospěšná společnost poskytující bezplatné poradenství)

Zelená linka: 800 722 722 (v provozu každé pracovní pondělí od 8.30h do 12h a od 13h do 17.30h)

Praha – tel. 222 922 240

Ostrava tel. 595 532 740

Ústí nad Labem tel. 411 135 200