Inspektoři České obchodní inspekce (ČOI) provedli ve 2. čtvrtletí 654 kontrol a zabavili celkem 22 332 kusů nejrůznějších padělků. Jejich hodnota vyčíslená v cenách originálů se vyšplhala na 73,5 milionu! Prodejcům inspekce uložila 315 pokut v celkové výši přesahující 1 milion korun.

Inspektoráty ČOI v průběhu 2. čtvrtletí 2011 zkontrolovaly celkem 654 malých či velkých provozoven, kde ověřovali dodržování zákazu užívání nekalých obchodních praktik a také skladování výrobků. Výrobky, které neodpovídají zvláštním právním předpisům a bude u nich pravomocně rozhodnuto o jejich zabrání, budou uloženy mimo dosah nepoctivých prodejců a budou buď zničeny nebo se využijí k humanitárním účelům.

Porušení obecně závazných právních předpisů inspekce zjistila v 535 případech, to znamená, že 81,8 % prodejců při kontrole selhalo. Inspekce se tentokrát zaměřila mimo jiné na oblasti se zvýšeným turistickým ruchem a na příhraniční oblasti.

Co je padělek neboli falzifikát?

Napodobenina známé značky, která je na první pohled zaměnitelná s originálem.

Co když nepravé zboží koupím?

Stane-li se vám to nevědomky (např.nákupem na internetu), zboží vraťte a žádejte své peníze zpět. Pokud totiž prodejce výrobek vydává za pravý, jde o klamání zákazníka a vy máte nárok na dostat peníze zpět. Pokud vám nebude chtít peníze vrátit, obraťte se na Českou obchodní inspekci.

Výsledky kontrol za 2. čtvrtletí 2011

Inspektorát Počet kontrol Počet kontrol se zjištěním padělků Počet kontrol s padělky v % Pokuta   v Kč
Středočeský a Praha 111 61 55% 373 500
Jihočeský a Vysočina 33 12 36,4% 12 000
Plzeňský a Karlovarský 328 150 45,7% 274 500
Ústecký a Liberecký 55 33 60% 85 550
Královéhradecký a Pardubický 11 4 36,4% 30 000
Jihomoravský a Zlínský 29 27 93,1% 103 000
Moravskoslezský a Olomoucký 87 27 31% 177 500
Celkem 654 314 48% 1056000

Fotogalerie
3 fotografie