Trh se hemží nepřeberným množstvím vozidel se stočenými tachometry, odcizenými vozidly, těmi opravenými po větších haváriích, která se však prodávají jako nehavarovaná. A také auty s mnoha dalšími vadami, které prodávající při prodeji zamlčí.

Co zkontrolovat před nákupem ojetého vozu

Nejjistějším způsobem, jak se vyhnout většinou zdlouhavému sporu s prodávajícím, je ověřit si ještě před koupí vozidla informace uváděné prodávajícím. Především stav tachometru, původ vozidla, skutečný rok výroby a historii vozu. Ještě před koupí, případně ihned po převzetí, by vůz měl prohlédnout odborník. Zároveň si dobře přečtěte kupní smlouvu a předávací protokol. Hlavně část týkající se vad vozidla a práva z vad.

Pokud se i přes veškerou kontrolu objeví na vozidle po koupi vada, tak je to právě ta chvíle, kdy lze, v případě, že jste pojištěni u nás, využít pomoci zkušených právníků. Ti na telefonické poradenské lince dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, o víkendech a státních svátcích, ve dne i v noci poradí, jak dále postupovat a na co si dát během reklamace pozor,“ říká Hana Botová, právnička D.A.S. Rechtsschutz AG, která se zabývá pojištěním právní ochrany.

Neopravujte, stěžujte si!

Zjištěnou vadu neopravujte a reklamujte co nejdříve. Prodávající pak odpovídá za vady, které má vůz v okamžiku předání, a to i kdyby se projevily později (tzv. skryté vady). Není ale odpovědný za vady uvedené v kupní smlouvě, za ty očividné a za vady, které vznikly běžným opotřebením. V případě nákupu od podnikatele (autobazaru) zároveň platí, že pokud se vada projeví do šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zde byla již v okamžiku koupě. Pak ji lze reklamovat do 24 měsíců, respektive ve lhůtě 12 měsíců, pokud se prodávající s kupujícím takto dohodnou.

Správný postup při koupi vozu

● Před koupí si prověřte jak prodávajícího (recenze na internetu), tak stav vozidla (stav tachometru, původ vozidla, skutečný rok výroby).

● Řádně si přečtěte kupní smlouvu před jejím podpisem a v případě, že se vám obsah smlouvy nelíbí, trvejte na její úpravě.

● Před koupí nebo ihned po převzetí nechte vůz řádně prohlédnout odborníkem.

● V případě zjištění vady vozidla ji bezodkladně a písemně reklamujte u prodávajícího.

● Při zamítnutí reklamace se obraťte na odborníky, kteří navrhnou další vhodný postup. Třeba zhotovení znaleckého posudku, podání podnětu na ČOI či žaloby k soudu.

Na co dát pozor v zahraničí

1. Nepodepisujte nič, čemu nerozumíte.

2. Pro převoz nového vozidla koupeného v zahraničí platí zvláštní pravidla. Pokud vozidlo povezete sami, je nutné mít platné pojištění a dočasnou registrační značku.

3. Reklamace se bude řídit zahraničním právem včetně reklamačních lhůt, které se mohou lišit. S tím může spolehlivě poradit pouze zahraniční advokát. 

4. Platíte-li v hotovosti, vždy si nechte vystavit potvrzení o platbě. Zároveň je třeba pamatovat na to, že v zahraničí může být platba v hotovosti omezena (v zemích EU částkou 10 000 eur).