Miluje tě, nade vše, jsi dospělý a neztratíš se. Odpusť mi, já už nemám sílu jít dál. Dům je tvůj a peníze, které mi zbyly taky. Miluju tě, tvoje máma.“ Tohle je vzkaz, který Iveta Bartošová napsala před smrtí svému synovi. Je napsaný na velkém papíru, fixou, tiskacím písmem.

Vdovec Rychtář ho novinářům ukázal jen pár hodin po smrti své manželky, aniž by přemýšlel, jestli to třeba nebude vadit Arturovi. Je to prakticky to poslední, co mu po mámě zbylo…

Platná závěť?

Dá se tenhle vzkaz považovat za závěť? Podle starého Občanského zákoníku by to jako závěť bylo neplatné. Ovšem podle NOVÉHO Občanského zákoníku, který platí od ledna 2014, by jeden z ombudsmanů Blesku, JUDr. Jan Černý, tento Ivetin dopis Arturovi za platný coby závěť považoval.

Pokud chce někdo sepsat závěť beze svědků, musí to napsat vlastní rukou a podepsat se,“ řekl Blesk.cz dr. Černý. Podle něj může být sporné slovo máma. „Já osobně bych to za podpis považoval,“ řekl Černý. „A pokud to nikdo nenapadne, tak je to platné. Pokud by to někdo napadl, bude rozhodovat soud. Ten si také přivolá písmoznalce, který rozhodne, zda se jedná o rukopis dotyčné osoby či nikoli,“ vysvětlil Černý. Písmoznalce obvykle pak určuje soud, který má k dispozici seznam písmoznalců v daném kraji. Oslovený expert si pak zpravidla vyžádá jiné materiály psaný dotyčnou osobou a na základě porovnávání určuje pravost.

Je možné, že písmoznalec bude v tomto případě potřeba. I laickým okem lze poznat, že písmo dopisu se neshoduje s písmem, kterým je napsané datum v pravém horním rohu. To potvrdila také grafoložka Zuzana Dobiášová z Asociace grafologů ČR.

Grafoložka: Psali to dva lidé

„Rukopis, kterým bylo napsáno datum v pravém horním rohu, je zarážející. Má jiný ráz, než ostatní rukopis. Nejen, že je psáno černou fixou, na rozdíl od rukopisu, který je psán fixou zelenou, ale jeho charakteristické rysy jsou odlišné, než ostatní rukopis. V tomto případě jsou na místě pochybnosti o pravosti dokumentu,“ říká grafoložka.

Ta poté rozebrala také obraz, který Iveta namalovala Pepovi k narozeninám, které měl právě včera. Na obraze je také napsáno datum. Zase úplně jiným stylem. „Když porovnáme číslice psané na obraze a číslice v datu psané na dopisu, je vysoce pravděpodobné, že je psali různí autoři,“ míní grafoložka.