Než se uzavřely kanadské hranice, stihli se MeghanHarry přestěhovat do slunného Los Angeles v Kalifornii. Stále polemizují nad bydlištěm, ve městě andělů je všechno extrémně drahé a do koupě vily za půl miliardy korun se jim dvakrát nechce. V budoucnu ovšem budou muset řešit podobných karambolů více. Například Harryho občanskou příslušnost. Pokud by chtěl žít trvale v USA, musel by získat zelenou kartu. S ní by ovšem přišel o minulost.

Součástí naturalizačního slibu věrnosti Spojeným státům, který musí složit každý žadatel o zelenou kartu, je větička, v níž se přistěhovalec „zříká a vzdává oddanosti jakémukoliv zahraničnímu vladaři, mocnáři, státu nebo suverenitě, jehož nebo jejímž byl doposud součástí nebo občanem“. Aby mohl úspěšně dokončit žádost, bude se muset vzdát dědičného titulu a významných řádů, ke kterým náleží.

Pro Harryho by to znamenalo, že se zřekne svého původu, své identity, svého jména a královské cti. Pokud je i toto ochoten pro svou americkou manželku podstoupit, může se mluvit o lásce až za hrob.

Zažádat o zelenou kartu může až za tři roky, do té doby musí žít a pracovat na území Států a samozřejmě nespáchat žádný zločin. Meghan se na úkor svého odchodu z královské rodiny bude muset vzdát titulu a příjmení Sussex. Patrně přijme Harryho a synovo oficiální příjmení Mountbatten-Windsor, kterým se honosí každý přímý potomek královny Alžběty (93) a prince Philipa (98).

VIDEO: Laufer stále v umělém spánku. Princ Charles má koronavirus. A jak se brání nemocná Kuklová?

Video
délka: 02:38.00

Laufer stále v umělém spánku. Princ Charles má koronavirus. A jak se brání nemocná Kuklová? Petr Macek, Lukáš Červený

Fotogalerie
86 fotografií