Podle rodinné tradice bylo srdce Otty von Habsburga vyňato z těla krátce po jeho smrt ještě před nabalzamováním těla a bude pohřbeno mimo něj. Přesněji v maďarském městě Ráb v benediktýnském klášteře Pannonhalma, a to den po pohřbu.

Je to tradice, například srdce jeho ženy Reginy je uloženo v Německu, srdce jeho otce císaře Karla I. je uloženo v klášteře ve švýcarském Muri, přestože samotné tělo je pohřbeno na portugalském souostroví Madeira,“ řekl Blesk.cz člen Mezinárodní Panevropské unie Rainhard Kloucek, jejíž čestným prezidentem byl zemřelý Otto von Habsburg.

A proč bude jeho srdce právě v Maďarsku? „Hlavním důvodem je jeho vztah k této zemi. V Maďarsku několik let žil a bylo jeho osobním přáním, aby bylo jeho srdce po smrti uloženo právě zde,“ dodal Kloucek.

Klepání na kryptu

Po zádušní mši v katedrále svatého Štěpána následuje průvod městem za rakví po okružní třídě kolem císařského zámku Hofburg. Když rakev dorazí zpět do centra ke Kapucínské kryptě, uskuteční se zřejmě naposledy rituální zaklepání na vchod.

Tradice se dodržuje tímto způsobem: Ceremoniář kráčející v čele průvodu zaklepe na bránu, na něž mu odpoví kapucínský mnich. "Kdo si žádá vstup?" Herold odpoví: "Jeho císařské a královské Veličenstvo František Josef Otto Robert Maria Anton Karel Max Jindřich Sixtus Xaver Felix Renatus Ludvík Kajetán Pius Ignác von Habsburg-Lotharingen, císařský princ, arcivévoda rakouský, královský princ Uherska."

Na to se mu však za branou dostane odpovědi: "Toho neznáme." Ceremoniář tedy znovu třikrát zaklepe a na stejnou otázku jako předtím představí Ottu von Habsburga krátkým jménem a všemi tituly a řády. "Toho neznáme," odpoví mnich znovu. Ceremoniář tedy naposledy zabouchá a potřetí na dotaz, kdo si žádá vstup, odpoví: "Prostý hříšník Otto." Pak se teprve otevře brána a průvod s rakví může vstoupit do starobylé habsburské hrobky.

Co ukrývá slavná krypta?

V Císařské hrobce (zvané též Kapucínská) ve Vídni našlo již odpočinek 146 šlechticů z habsburgsko-lotrinské dynastie, z toho 12 císařů a 19 císařoven. Do hrobky se pohřbívá od roku 1633. Zatím posledním pohřbeným je zde Karel Ludvík, syn posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. Nyní se k nim přidají ostatky Otty von Habsburga a jeho ženy Reginy, jimiž se dynastie uzavírá.

Fotogalerie
20 fotografií