Po sérii vyšetření se ukázalo, že za srdečním kolapsem stojí obrovské pracovní vytížení a špatná životospráva. Bylo potřeba zvolnit.

Je pravda, že ten kolaps mě vyděsil, a došlo mi, že