Zatímco s Libuškou se loni v kostele sv. Anežky České v Praze na Spořilově loučili nejprve fanoušci a pak proběhla mše pouze pro zvané, v případě pohřbu Josefa Abrháma nastala změna.