Dopis, který Gottová myslela jako poděkování všem, kteří se na zpěvákově pohřbu podíleli, měl podle ní zůstat neveřejným. „Poslední rozloučení s panem Karlem Gottem připravovala paní Ivana Gottová ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským a dále Úřadem vlády České republiky a Kanceláří prezidenta republiky. Vzhledem k náročnosti příprav posledního rozloučení v Paláci Žofín, v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha i na dalších místech v Praze a rovněž vzhledem k profesionálnímu přístupu a důstojnému průběhu posledního rozloučení, považovala paní Ivana Gottová za správné vyslovit poděkování za poskytnutou podporu, pomoc a spolupráci, což učinila osobním dopisem, a to především J. Em. Dominiku kardinálu Dukovi OP a také dalším, i prezidentu republiky, a dále poděkováním za vyjádření soustrasti, které bylo zveřejněno na těchto internetových stránkách,“ napsala Aneta Stolzová v novém prohlášení, které zveřejnila na zpěvákových webových stránkách.

„Paní Ivana Gottová považuje nadále vyslovená poděkování za správná, pro medializaci soukromé korespondence však nevidí důvod a nenese odpovědnost za jednání jiných osob,“ dodává mluvčí. Z tónu prohlášení vyplývá, že Gottova manželka ze zveřejnění dopisu není příliš nadšená a čin prezidentova mluvčího nepovažuje za vhodný.

Fotogalerie
84 fotografií