Romaně Goščíkové (35), která za divadlo dala Gregorové miliony, už došla trpělivost. Nehodlá se dívat, jak se ji bývalá majitelka snaží poškodit. „Koupila a zaplatila jsem divadlo i s názvem a všemi inscenacemi,“ řekla Nedělnímu Blesku Goščíková. Už oslovila právničku a hodlá se bránit soudní cestou. „Paní Gregorová založila zcela neoprávněně divadelní společnost pod názvem Divadélko Radka Brzobohatého, respektive Divadelní společnost Radka Brzobohatého. Dále informovala média o tom, že z našeho divadla hromadně utíkají herci a že divadlo neprosperuje,“ zlobí se Romana.

Hana Gregorová chystá s novou společností už počátkem května premiéru v Mladé Boleslavi. Aby Romana zamezila neoprávněnému užívání názvu divadla a pomluvám, přistoupila k prvnímu právnímu kroku. „Můj právní zástupce již zaslal paní Gregorové Výzvu k upuštění a zdržení se nekalosoutěžního jednání,“ svěřila Nedělnímu Blesku Goščíková. Hana Gregorová na dotazy Nedělního Blesku nereagovala. „Byl to nápad dlouholeté kamarádky Ály Šebkové, která od nás brala zájezdová představení. S mým svolením Ála registrovala Divadélko Radka Brzobohatého a už druhý měsíc zkoušíme se skvělou partou lidí,“ svěřila portálu Super.cz.

VIDEO: Hana Gregorová skončila v nemocnici! Kolaps!

Fotogalerie
23 fotografií