Geniální režisér Miloš Forman (†86) s geniálním kameramanem Miroslavem Ondříčkem (†80) už čekají na nebeského Oscara, ale na začátku roku 1979 šlo o to, jestli spolu nějaký film ještě natočí. Ondříček musel hrát kličkovanou... Snaživý estébák, nadporučík Jiří Chmelarčík z X. správy »boje proti vnitřnímu nepříteli «, totiž dostal na starosti spis č. 16869 Filmař s razítkem Přísně tajné. Důvod? Nepřátelská činnost
čs. emigrace. Oním »Filmařem « byl kameraman Čs. státního i lmu Barrandov Miroslav Ondříček a fízl si do programu jeho grilování, neboli »zpravodajského pohovoru«, napsal bod: »vytěžení k Formanovi«. Pákou měl být totální zákaz cest na Západ.

 

Manželka se nudí

Nadporučík šel nejprve tam, kde předpokládal slabinu: »těžil« Ondříčkovu ženu Evu. Vetřel se k ní domů, když byl její muž v USA s Formanem. Byla prý „ochotná hovořit o cestách manžela do zahraničí, protože ví o všem, manžel jí všechno říká“. Mluvila ovšem údajně jen „o problémech dopravy v New Yorku“ ...a rozhovor „byl ukončen pro nedostatek času“. Na závěr protokolu si zklamaný estébák napsal poučení: „Je třeba využít techniky vyzvídání, důkladně se připravit. Vyjít ze skutečnosti, že Ondříček velmi žárlí na svou ženu. Ondříčková se nudí.

Žije na ostří nože

Už zřejmě lépe připravený nadporučík Chmelarčík zaklekl na Ondříčka hned, jak se vrátil od Formana. Kameraman přiznal, že se v USA setkal s několika dalšími emigranty, například režisérem Janem Němcem, krasobruslařkou Ájou Vrzáňovou, hercem Janem Třískou i spoluzakladatelem Semaforu Jiřím Plannerem, jehož estébáci podezřívali ze spolupráce s CIA. O Formanovi podle spisu vypověděl: „Nedá se říci, že by se z něj stal protisocialistický člověk. On žije v každé společnosti »na ostří nože«. Tedy i v USA. Vůbec se nezměnil a je stále stejný...“ 

Dále prohlásil, snad ve snaze kamarádovi pomoci, že „Forman má úzké kontakty na sovětské umělce a dost se angažoval při měsíci sovětského filmu v USA“. A emigranti se prý na něj lepí „v domnění, že je zaměstná“.

Fízl, seznamte se

V dokumentech stojí, že Ondříček navrhl, že až „Forman přijede do ČSSR, je ochoten soudruha Chmelarčíka, vystupujícího pod jménem Bydžovský, s ním seznámit“. K Ondříčkovi je i tato poznámka: „Musí být veden ve zvýšené míře ke konspiraci. Byla též dohodnuta legenda k objasnění, že byl Ondříček předvolán na SNB.

Nehartusí

O týden pozdějí se Ondříček s estébáky sešel znovu. O Formanovi, který měl 22.– 23. dubna přijet do Čech, jim dle spisu jen řekl, že by chtěl mluvit s někým např. z Rudého práva. Byl by prý rád, kdyby se s ním zacházelo, jako by se nic nestalo.

 

Když se probíraly další styky s StB, fízlové Ondříčkovu výpověď zachytili takto: „...je to poprvé, kdy na něj orgánové vnitra nehartusí. Svým způsobem se toho bojí, protože dřív řekl, co věděl a tím vše skončilo. Nyní vidí, že se po něm pravděpodobně bude něco chtít. Především by byl nerad konfidentem... Má strach z úkolů, které by měl plnit. Má obavy, že by to nervově nevydržel.

 VIDEO: Jak prchal Forman z Československa?

Video
délka: 02:15.62

Zemřel Miloš Forman (†86): Režisér Passer popsal, jak spolu prchali z Československa ČT

Němý Amadeus

Nadporučík Chmelarčík na závěr zapsal, že by „Ondříček nerad pracoval proti Formanovi, ke kterému jej váže přátelský vztah. U Ondříčka není pravděpodobná ochota ofenzivně plnit úkoly.“ Tečku za vydíráním udělala ručně psaná poznámka náčelníka odboru, majora Maška: „Má-li pro nás mít Ondříček význam, musí nám dávat konkrétní poznatky na osoby našeho zájmu. Všeobecné, nekonkrétní poznatky pro nás nemají žádný význam.

Spis byl Chmelarčíkovi odejmut a aniž k němu cokoliv přibylo, byl v září 1987 uložen do archivu s poznámkou: „Jmenovanému nebyla prokázána nepřátelská činnost.“ Nepřátelská činnost StB se ale projevila na Ondříčkovi – při natáčení Amadea ho v roce 1982 postihla mrtvice. Nemohl mluvit a své instrukce musel spolupracovníkům psát. „Kdyby mrtvice byla o trochu silnější, Amadea bych nikdy nedotočil. Bylo to štěstí v neštěstí. Asi ten filmařskej Pánbůh nechtěl, aby ti estébáci nade mnou vyhráli,“ komentoval to Ondříček. Ne nadarmo asi Amadeus znamená Bohem milovaný. 

Fotogalerie
22 fotografií