Může být slovo tovaryš na jevišti nebezpečné? Podle cenzorů z roku 1982 ano – je totiž zaměnitelné se slovem továrišč, rusky soudruh. A to by se těm sovětským nemuselo líbit…

Cimrmanovský ansámbl musel tohle slovo nahradit výrazem vandrovník. I tak byla komedie Lijavec, která měla premiéru v lednu 1982, plná narážek na tehdejší režim. Estébáci také pojali důvodné podezření, že si hra utahuje z jednoho z jejich velících důstojníků!

Netrvalo dlouho a její autoři Zdeněk Svěrák (81) a Ladislav Smoljak (†78) dostali obsílku k výslechu. Tam zjistili, že estébáci mají jejich hry velmi slušně nastudované, na což Svěrák také poukázal: „A oni na to: Vždyť my jsme tam pořád, střídáme se tam,“ zavzpomínal herec.

Na Lijavec se tajní zaměřili až v prosinci 1982. Tehdy podal starší referent 4. oddělení 2. odboru Správy StB Praha Tomáš Cach návrh na založení svazku s krycím názvem Sprcha. Dal si načas – že je třeba Lijavec „osprchovat“, upozornil StB už tři měsíce po premiéře jeden z tajných spolupracovníků.

Hlásil, že herec Divadla Járy Cimrmanna Zdeněk Svěrák poté, co byl vyloučen z KSČ za své protisocialistické názory, nejenže s narážkami na režim nepřestal, ale ještě je stupňuje…

Nejvíce protirežimních hlášek měl v Lijavci s Pavlem Vondruškou (†85). Ten ve hře provokuje osazenstvo chudobince, ať řekne něco protistátního. „Vrcholem je pak scéna, kdy se Vondruška převleče do četnické uniformy a osoby, které projevily negativní politické názory, zatkne,“ žaloval Cach s tím, že Lijavec mezi obecenstvem sklízí „bouřlivý ohlas“.

Ve spisech Archivu bezpečnostních složek stojí, že fízl je udiven, jak hra mohla být vůbec povolena. „Toto lze zaznamenat ve scéně v chudobinci, která paroduje práci StB zesměšňujícím způsobem, což má patřičný negativní dopad na obecenstvo,“ napsal v záznamu podporučík Musil, jeden z tajných, který byl na představení vyslán.

StB pak navrhla několikabodový plán opatření. Jedním z nich bylo důkladně prověřit Svěráka s celou jeho rodinou, zároveň měly být herci zatrhnuty výjezdy do ciziny. Došlo i na diváky. „Budou provedeny výslechy osob z řad návštěvníků hry Lijavec s cílem dokumentace závadových výroků v uvedené hře,“ zněl pak další z bodů opatření. Protisocialistický Lijavec pak na čas nuceně zmizel z repertoáru Divadla Járy Cimrmana.

Perličky o hře

☛ Hra je o císařském policajtovi, který v převleku nutí lidi říkat protirakouské vtipy, pak jim za ně hrozí kriminálem. Problém byl, že autoři jej pojmenovali poručík Pihrt.

Jméno Pihrt jsme zvolili zcela náhodně … v roce 2007 se mi dostaly do rukou stránky z rukou archivu StB, a zjistil jsem, že agent, který na mě podával hlášení, je posílal svému nadřízenému a ten se jmenoval Pichrt. Zpětně jsme si s Láďou řekli, že oni, když tu hru o Pihrtovi viděli, tak byli udivení, že víme, že jejich náčelník se jmenuje Pichrt a jenom jsme tam ch zaměnili za h,“ vzpomínal herec o mnoho let později. „Úplně muselo pryč – pánové, jste svědky historického okamžiku, právě vyhynuli Pihrtové – to znamená tajní policisté,“ vysvětloval dál herec.

☛ Původně se Lijavec měl jmenovat Herberk, název neprošel přes schvalovací komisi. „Slovo nepořádek v názvu hry nesmělo být, protože u nás byl takový pořádek, že by to mohlo vypadat na kritiku současnosti,“ objasnil po čase Svěrák.

☛ „Po skončení anekdot zpívají píseň Elektrický valčík od autorů J. Uhlíře a Z. Svěráka. Obsah písně je i v tom, jak byl na malé vesnici zaveden elektrický proud, jaká je to sláva atd. Mimo jiné je na vhodném místě textu vloženo: »Za chvíli budeme mít u nás vedení jako v Praze« – jedna fáze, druhá fáze, třetí vedle ní…“

☛ „V závěru říká, že jich policistů bylo 13, ale jeden se opil, zradil a vše vyzradil. Chvástá se, že bude mít František Josef I. z něj určitě radost, bude určitě povýšen. Odchází a říká: Povinnost vola, ale pardon povin nost volá.“

Co svazek Sprcha říká o Svěrákovi?

➤ „Veřejné a domovní schůze dosud nenavštívil a o dění v bydlišti neprojevuje žádný zájem.“

➤ „Povahově není dobře hodnocen. Spolunájemníci (Svěrák od roku 1965 bydlel v Hlavní ulici v Praze 4) jej považují vzhledem k jeho vystupování za občana nadřazené povahy s nevšímavým postojem k ostatním.“

➤ „Obývá velmi moderně zařízený 4pokojový byt. Na blíže nezjištěném místě má vlastní chatu a asi před dvěma lety začal stavět rodinnou vilu v oblasti Smíchova. Rodina je velmi dobře finančně zajištěna a dle vyjádření občanů pochází zdroj z příjmů za herecké výkony ve filmech a divadlech.“

➤ „Negativní činnost Z. Svěráka mimo Divadlo J. Cimrmanna nebyla zjištěna.“

VIDEO: Nový trailer Po strništi bos: Zdeněk Svěrák dojal syna!

Video
délka: 02:09.08

Nový trailer Po strništi bos: Zdeněk Svěrák v ní dojal syna! Bioscop

Fotogalerie
17 fotografií