K příležitosti nedožitých 78. narozenin Václava Havla, které by oslavil v neděli 5. října, se pořadatelé hudebního festivalu Mezi ploty rozhodli tuto událost oslavit. Přizvali proto Havlovy dlouholeté přátelé Josefa Abrháma a Jana Kačera, kteří posluchačům přečetli úryvky z Dopisů Olze Havlové.

Abrháma ale čtění vzpomínek na jeho kamaráda velmi dojalo. Neudržel slzy a nad mikrofonem se rozplakal. Bolestný výraz ve tváři se snažil zakrýt dlaněmi, kterými si pak také slzy utřel.

Zhluboka se nadechl a pak společně s Janem Kačerem pokračoval ve čtení Havlových dopisů, které psal své první ženě Olze z vězení. Jak je vidět, zármutek ze smrti Václava Havla, neodezněl ze srdcí jeho kamarádů ani po třech letech.

Fotogalerie
10 fotografií