Blesk 15. března 1851

Božena má nového milence! Blesk ví první!

Vlastenka a básnířka Božena Němcová (31) má zase nového milence! Zatímco její manžel byl odvelen úředně do Uher, a Bolemír Nebeský odjel do Vídně, veselá Božena si našla nového milence.

Oním amantem je doktor Jan Helcelet (38). Blesk pátral v okolí spisovatelky i lékaře a dozvěděl se, že zatímco Němcová Helceleta miluje celou svou duší, on milostný vztah mezi nimi považuje jen za povyražení.

V pánské společnosti ji posměšně nazývá „slezinou“, protože si Němcová často stěžuje na bolest tohoto tělesného orgánu. Jak tento vztah asi skončí?

Blesk 17. dubna 1852

Aférky Boženy Němcové: Němec ztropil žárlivou scénu!

Praha. Manželu spisovatelky Němcové (32) se náhodou dostal do ruky milostný dopis, kterým se provalilo, že má poměr s doktorem Vilémem Dušanem Lamblem (28).

Němec ztropil Boženě žárlivou scénu a dal jí ultimátum. Vlastenka tak musí odjet z Prahy a následovat muže do Uher. Úředník Němec už má dost milostných afér své ženy, o kterých mluví celá Praha, a chce ji mít na očích. Němcové nezbývá, než manžela poslechnout.

Redaktoru Blesku sdělila, že své cesty využije ke sbírání báchorek a lidových zvyků v Horních Uhrách – samotní obyvatelé Horních Uher nazývají svou zemi Slovensko.

Blesk, 12. listopadu 1854

Božena Němcová: Má o 11 let mladšího milence!

Zdálo se, že po smrti svého prvního dítěte, Hynka (+15), který zemřel na tuberkulózu, se Božena Němcová (34) stáhne do ústraní. Bolest z odchodu syna však řeší v náručí o 11 let mladšího milence!

Oním milencem je student medicíny Hanuš Jurenka (23). Němcová se do mladého černookého studenta bláznivě zamilovala a jejich vztah trvá už pár měsíců. Jurenka se dokonce přestěhoval do stejného domu jako Němcová – snad aby to k sobě měli blíž? Rodina Jurenkových je z veřejně známého a propíraného vztahu starší zkušené ženy, matky tří dětí, a svého nadějného syna zlomena.

Proslýchá se, že Hanušovi rodiče udělají cokoliv, aby syna z Prahy dostali. Uvažují dokonce o tom, že ho pošlou ihned po lékařských studiích, která ukončí již za pár měsíců, až do Haliče. Z dobře informovaných kruhů jsme se dozvěděli, že Němec chce podat žádost o rozvod od stolu a lože.

Blesk, 10. srpna 1856

Božena Němcová: Statečná vlastenka s trnovou korunou

Spisovatelka Božena Němcová (36) projevila nebývalou statečnost na pohřbu vlastence Karla Havlíčka Borovského (+36), který zesnul 29. července.

Jeho velkolepý pohřeb spolupořádal Josef Němec, Boženin manžel, a zúčastnila se ho velké množství lidí včetně Františka Palackého, Františka Ladislava Riegra, Václava Hanky nebo Karla Jaromíra Erbena.

Na pohřeb dozírala c.k. tajná policie, ovšem paní Božena se ničeho nezalekla a na hrob Karla Havlíčka položila na znak jeho mučednictví trnovou korunu. Josef Němec byl po pohřbu následně za svou aktivitu odsouzen k osmi dnům vězení.

Blesk, 5. ledna 1857

Rodinné trable Boženy Němcové: Zasahovala u nich policie!

O tom, že manželství Boženy (37) a Josefa (52) Němcových není šťastné, si už roky cvrlikají i pověstní vrabci na střeše. Nyní ale u rozhádaných manželů zasahovala policie!

Zatímco Josef Němec se musí z pracovních důvodů neustále stěhovat, jeho žena pobývá převážně v Praze. Jakmile se ovšem Němec v našem městě objeví, následují neuvěřitelné hádky. A nejen ty! Podle informací Blesku musela před časem Němcová zavolat na svého manžela i c.k. policii, neboť ji tak ztloukl, že se ani hýbat nemohla.

Manželé se poté opakovaně usmiřovali a zase hádali. K dalším hádkám došlo ve chvíli, kdy byl syn Jaroslav (15) vypovězen ze studií v Mnichově, protože neměl žádné finanční prostředky. V Praze si sehnal místo u fotografa, ale když jednou nepřišel večer včas domů, vypukla mezi jeho rodiči další dramatická hádka a Božena Němcová musela před svým manželem opět utéci.

Blesk, 12. prosince 1861

Nemocnou Němcovou léčí Babička!

Litoměřický nakladatel Augusta je v současné době hostitelem spisovatelky Boženy Němcové (41), která má u něj vydat své sebrané spisy včetně druhého vydání novely Babička (první vydání vyšlo v roce 1855).

Podle informací Blesku však Němcová u Augusty nesmírně strádá. Je nemocná, nemá na zátop, mrzne a hladoví. Augusta trvá na tom, že jí zaplatí až po vydání souborných spisů. Němcová tedy ze všech sil rediguje svoji Babičku a hledá v ní útěchu ve své nesnadné situaci. O tom, jak nevalně se daří jeho ženě, se doslechl i Josef Němec (56) a rozhodl se pro manželku do Litoměřic zajet a přivést ji zpátky do Prahy.

Blesk, 30. ledna 1862

Božena Němcová: Odešla na věčnost!

Se smutkem v našich vlasteneckých srdcích jsme se dozvěděli, že ve věku nedožitých 42 let zemřela 21. ledna velká česká spisovatelka Božena Němcová.

Jak dobře víme, paní Božena Němcová prožila celý život v ponižující chudobě a často se svými dětmi i hladověla. Korespondence ukazuje, že byla nucena opakovaně žádat o pomoc v českých vlasteneckých kruzích, mnohdy však marně. Neúčinnost této pomoci kontrastuje s velkolepým pohřbem, který jí vlastenci uspořádali a s posmrtnou slávou, které se jí dostalo. Na pohřbu byl přítomen i její manžel Josef (56), který svoji ženu často bil a manželskými hádkami sužoval.

Paní Božena Němcová byla pohřbena na Vyšehradě. Snad generace budoucí ocení tuto krásnou a přitom tak křehkou vlastenku, která celý svůj život trpěla a přesto po ní zůstaly krásné povídky, báje, pověsti i pohádky…

Fotogalerie
6 fotografií