Jak Blesk zjistil, státní zástupkyně na 18 měsíců podmínečně zastavila trestní stíhání moderátora i díky tomu, že se s napadeným finančně vyrovnal. Mareš teď ale půldruhého roku nesmí přijít do křížku se zákonem, jinak ho soud může poslat za mříže.

Aby se trestní stíhání podmínečně zastavilo, musel Mareš nejen přiznat svoji vinu, ale také zaplatit. „Pan Dzingel nabídky na fi nanční odškodnění opakovaně odmítl. Nárokoval si částku spojenou s právními službami, nemocenskou a fi remními výdaji, které souvisely s jeho nepřítomností v práci,“ svěřil se Blesku Petr Dzingel prostřednictvím právního zástupce Jakuba Hrubého.

Proto Petr Dzingel společně s Leošem Marešem souhlasili se zastavením trestního stíhání. „V tomto případu bylo na 18 měsíců podmínečně zastaveno trestní stíhání obviněného. Abych tak mohla učinit, musí se obviněný k trestnému činu plně doznat a dohodnout se s poškozeným na náhradě škody,“ potvrdila Blesku státní zástupkyně Jana Šumpichová z Pardubic. „Prostě jsme se nepohodli a bylo neadekvátní, že se to řešilo na téhle úrovni,“ dodal k celé záležitosti Mareš. Ten musel svoje agresivní chování na pardubické diskotéce, během níž producenta poplival a zkopal, letos v červnu napravovat.

„Od samého počátku šlo panu Dzingelovi pouze o osobní omluvu a vysvětlení události. Ne o omluvy mediální či zprostředkované třetími stranami. Pan Mareš na toto přistoupil ke konci června, kdy pana Dzingela osobně navštívil a celou záležitost urovnal,“ dodal Dzingelův právní zástupce.

Fotogalerie
11 fotografií