Jan Saudek chce navíc nazpátek své vzácné negativy, které mu pod záminkou pancéřové místnosti Sára se Samuelem odvezli a on k nim nemá přístup. Tím pádem vydělávají miliony a fotograf z toho má, jak sám říká: „Vlastně nic, ubohé procento.“

Soudní spor trvá pět let a v protokolu z jednání městského soudu se říká: „Určuje se, že licenční smlouva nazvaná VÝHRADNÍ LICENČNÍ SMLOUVA ze dne 11. 5. 2005 mezi žalobcem a žalovaným je od počátku neplatná.“ Společnost Saudek.com ovšem trvá na tom, že na základě jisté licenční smlouvy má nárok spravovat fotografovo dílo.

„Znám spoustu případů, kdy rodina po smrti autora žije z jeho díla, ale tihle dobráci to trochu urychlili. Ano, čekají na mou smrt, to už je mi nějaký čas jasné,“ řekl včera Blesku Saudek. „Až umřu, tak jim pravděpodobně většina mých negativů a fotografií nadobro spadne do klína,“ dodal.

Poslední verdikt městského soudu Saudkovi dává alespoň malou naději. „Těch pět let, kdy jsem na něj čekal, bylo opravdu dlouhých. Ale stálo to za to. Alespoň malé vítězství,“ dodává Jan. Jeho syn Samuel se ale hodlá odvolat. „Takže to ještě nějaký nekrátký čas potrvá,“ míní Saudek.

„I tak bych byl rád, aby lidé věděli, že Sára Saudková není moje manažerka a výstavy pořádané společností Saudek.com nebo Saudekgallery.com skrze Libby Kučerovou nejsou moje výstavy. Všechno tohle pro mě teď dělá moje současná přítelkyně,“ zdůrazňuje fotograf.

Tou přítelkyní je Pavlína Hodková, se kterou má Saudek dvě děti a chce si ji vzít. Prozíravá Sára se Samuelem nejen začali kšeftovat, ale i žít a mají spolu děti čtyři. „A to je ta tragédie, že vlastně jsou nejen proti synovi, ale i proti mým vnukům,“ dodal smutně fotograf.