Představa, že bude po dvaceti letech znovu cenzurován, Krause naštvala. Domníval se, že když má Uvolněte se vysokou sledovanost okolo půldruhého milionu diváků, tak se nemusí nikomu zpovídat.

„Loni na podzim jsem ale dostal smlouvu s dodatkem, kde stálo: Scénář bude odevzdán vždy alespoň 10 pracovních dnů před natáčením každého dílu pořadu a bude obsahovat zejména seznam účinkujících a základní tematické okruhy rozhovorů s nimi. Nesouhlasil jsem a odmítl podepsat, protože šlo o zjevnou cenzuru,“ řekl Blesku Kraus.

ČT: Kraus jen manipuluje

Mluvčí ČT Ladislav Šticha to vidí jinak. „Od Jana Krause je to jen taková hra. Manipuluje se slovem cenzura,“ řekl Blesku mluvčí. Televize nakonec v časové tísni ustoupila, Jan ovšem začal poprvé pomýšlet na to, že z ČT odejde. „Navíc přibylo zákulisních intervencí. Nemůžete dělat tento formát s tím, že místo, aby vás televize podporovala, sedí jak myslivci na čekané,“ dodal Kraus.Ale přece jen to úplně nevzdával. Chystal se televizi podrobit ještě jedné zkoušce.

„Pět let jsme dělali pořad ve stejných kulisách. Letos v dubnu jsem proto oslovil ředitele výroby Václava Myslíka s tím, že by si pořad zasloužil scénickou obnovu a modernizaci. Dozvěděl jsem se, že se nic kromě běžné údržby letos neuskuteční. Perspektivně bych tam klábosil ve shnilé dekoraci a roztrhaném saku, navíc cenzurován, což jsem fakt nechtěl,“ dodal na vysvětlenou Kraus.

Hádka o cenzuru. Co je?

Cenzura je kontrola a omezování sdělování informací – ať už předávaných mluveným slovem, tiskem nebo dalšími formami vyjadřování. Za uplynulého režimu se tak dávalo vše schvalovat ÚV KSČ. Z filmů se pak střihaly scény, z knih mizely kapitoly, zakázané byly i mocipánům nevyhovující písničky.