Zesnulý skladatel je mimo jiné autorem hudby k sedmdesáti známým fi lmům jako Všichni dobří rodáci, Marečku, podejte mi pero!, Kdo chce zabít Jessii, Božská Ema a k pohádce Princ a Večernice.

Patřil mezi nejznámější české skladatele druhé poloviny 20. století a významná je i jeho pedagogická činnost. V 70. a 80. letech musel z politických důvodů vyučovat pouze soukromě, v roce 1990 byl konečně jmenován profesorem skladby na pražské AMU.