Odečet, tedy záznam stavu plynoměru a elektroměru kvůli nahlášení spotřeby v daném období, provádí jednou za rok distributoři energií. Spotřebu ale můžete sledovat a kontrolovat sami i průběžně. Vyplatí se to hned v několika případech. Přesvědčte se sami!

Usnadněné stěhování

Přehled o spotřebě je klíčový například při stěhování, kdy potřebujete zajistit přepis energií. „Dává oběma stranám jasnou odpověď na to, kolik by měl za odebranou energii zaplatit původní odběratel, a odkdy se účtuje novému,“ uvádí Robert Šíma, ředitel zákaznické péče Bohemia Energy. Nejjednodušší je podepsat s novým nájemcem nebo majitelem bytu či domu předávací protokol, kde si vzájemně stavy na měřidlech odsouhlasíte.

Autor: BOHEMIA ENERGY entity

Pořádek při změně dodavatele

Dobrá evidence se hodí i v případě, že se rozhodnete ušetřit změnou dodavatele energií. „Spolu s ukončením dodávek energií od původního dodavatele doporučujeme k poslednímu dni zapsat a nahlásit jak původnímu, tak novému dodavateli stavy měřidel, tedy stav elektroměru či plynoměru,“ radí Robert Šíma. Až dostanete od původního dodavatele konečné vyúčtování, což se zpravidla děje do jednoho měsíce, snadno si díky samoodečtu ověříte, zda jsou stavy a údaje na faktuře správné.

Aby zdražování (tolik) nebolelo

Odborníci radí, abyste se snažili sledovat, kdy dochází k úpravám cen, a k tomuto datu nahlašovat samoodečty. Zvlášť důležitý je ale ten na přelomu roku. Od 1. ledna se totiž obvykle mění regulovaná část ceny elektřiny a plynu, stanovená Energetickým regulačním úřadem. Rovněž dodavatelé energií nejčastěji k tomuto datu mění své ceníky, i když k tomu může dojít i jindy během roku. „V případě změny cen elektřiny či plynu se spotřeba celého fakturačního období nahlášeným samoodečtem rozdělí a do data změny budete mít spotřebu spočítanou podle starších ceníků, tedy obvykle s nižšími cenami. Nové, většinou vyšší ceny, budou uplatněny až na spotřebu od data zvýšení,“ vysvětluje Robert Šíma.

Autor: BOHEMIA ENERGY entity

Odhalení „žrouta energií“

Díky samoodečtu odhalíte třeba i špatnou elektroinstalaci nebo vadný spotřebič, který je skrytým „žroutem“ energie. Při pravidelné kontrole elektroměru a plynoměru tak budete mít přehled, jestli se s vaší spotřebou neděje něco neobvyklého.

Jak na to?

Není to nic složitého, stačí opsat potřebné hodnoty z příslušného měřidla. Plynoměr má vždy pouze jeden číselník, u elektřiny mohou být dva v případě, že máte dvoutarifní sazbu. Potom nezapomeňte zapsat odečty u vysokého i nízkého tarifu. Uváděné hodnoty, u elektřiny v kWh a u plynu v m3, se odečítají bez desetinného místa. Při nahlašování pak připíšete i výrobní číslo měřidla a adresu odběrného místa. „Pokud si nejste jistí, která čísla elektroměru a plynoměru zapsat, například našim zákazníkům stačí měřidla vyfotit a jednoduše nám fotku poslat,“ uvádí Robert Šíma z Bohemia Energy.

Autor: BOHEMIA ENERGY entity

Nahlašovat samoodečet jde e-mailem nebo telefonem, stále oblíbenější je ale webová kancelář. Navíc zde máte zpravidla základní informace jako číslo zákaznického účtu, adresu odběrného místa i číslo měřidla automaticky předvyplněné, takže stačí jen doplnit opsané hodnoty. Navíc tu vidíte i poslední zjištěné stavy měřidel, takže si můžete jednoduše svou spotřebu v čase porovnat.

Pokud byste samoodečet náhodou zapomněli nahlásit, dodavatel určí cenu kvalifikovaným odhadem podle předem stanoveného vzorce (tzv. TDD – typovým diagramem dodávek), což pro vás nemusí být výhodné. Navíc vám nebude uznána reklamace, pokud byste s odhadovaným stavem měřidel nesouhlasili.