Jak správně postupovat při realizaci podlahy z lehkého betonu Liapor Mix se můžete podívat v krátkém videu, které ilustruje celý postup na zkušebním modelu.

Krok za krokem

Aplikaci lze provádět na všechny pevné podklady. Nejčastěji se jedná o tuhé klenbové, prefabrikované nebo keramické stropy. Lehký beton není vhodné aplikovat na dřevené stropy, nebo jiné měkké podkladní vrstvy. Lehký beton se obvykle ukládá ve dvou vrstvách. Jako první se položí podkladní vyrovnávací vrstva lehkého betonu Liapor Mix, na kterou se aplikuje směs potěrového betonu Liapor Mix final.

Příprava podkladní vrstvy

Podkladní směs Liapor Mix o zrnitosti 4 až 8 mm se nasype do nádoby, přidá se 4 až 5 litrů vody a promíchá. Připravit směs lehkého betonu Liapor lze v míchačce nebo ručním míchadlem ve větší nádobě.

Obvodové dilatační pásy se při aplikaci vyrovnávací vrstvy betonu obvykle nepoužívají. Pokud však konstrukce klade vyšší nároky na akustiku, lze po obvodu dilataci aplikovat.

Všechny rozvody vedené v podlaze by měly být směrově i výškově fixovány a opatřeny chráničkami.

Před aplikací lehkého betonu Liapor Mix je vhodné podklad navlhčit.

S přípravou stahovacích pruhů se začíná v nejvyšším místě hrubé podlahy či stropu. Pruhy se rovnají do vodováhy a současně kontrolují, aby vrstva lehkého betonu Liapor Mix byla vysoká minimálně 5 cm. Celková výška vrstvy není omezena.

Do prostoru mezi pruhy se nasype namíchaný beton Liapor Mix a stahovací latí se urovná. Vyrovnání podkladního betonu se provádí hladítkem.

Finální betonová vrstva

Po dokončení podkladní vrstvy je možné přistoupit k realizaci finální vrstvy, pro níž se používá směs Liapor Mix Final se zrnitostí 1 až 4.

Beton připravený ze směsi lze aplikovat na podkladní vrstvu prakticky okamžitě po jejím dokončení, je-li podlaha dobře přístupná. V opačném případě lze s ukládáním začít přibližně po 24 hodinách, jakmile je podkladní vrstva pochozí. Doba vysychání se však může lišit v závislosti na podmínkách stavby a použitém množství záměsové vody.

Postup aplikace finální vrstvy z lehkého betonu Liapor Mix Final je totožný jako u podkladní vrstvy z betonu Liapor Mix. Po jejím dokončení a úplném vyschnutí můžete začít s pokládkou podlahové krytiny, pod níž je možné použít ještě tenkou vyrovnávací vrstvu samonivelační stěrky.

Směsi pro přípravu lehkého betonu Liapor Mix a Liapor Mix final  zakoupíte on-line v e-shopu obchod.liapor.cz, v obchodní síti Liapor, nebo ve stavebninách DEK po celé ČR.