Přestože hlavní sezóna pro zateplení fasády probíhá hlavně na jaře, i na podzim je možnost zateplit dům. Důležité je, aby venkovní teplota neklesala pod bod mrazu a na stavbu extrémně nepršelo. Zateplovací práce u těchto staveb trvají v průměru 20 – 30 dní. V případě rozhodnutí se pro zateplení, je také třeba zvážit několik následujících kroků, jinak by se vám mohlo neodborně provedené zateplení několikanásobně prodražit.

Zvolte správný izolační materiál

Jedním z nejdůležitějších kroků při zateplování je výběr materiálu. Jde totiž o zcela zásadní krok pro správnou funkčnost zateplovacího systému a výši úspor za energie. V Česku je dlouhodobě nejpopulárnějším izolačním materiálem pěnový polystyren, který má díky svým mechanickým vlastnostem v čele s pevností, lehkostí, vysokou odolností, prokázanou životnost minimálně 50 let. Vedle toho má vynikající tepelně izolační vlastnosti a jedná se o zcela ekologický a recyklovatelný materiál.

Druhým nejčastěji aplikovaným izolantem u nás je minerální vlna, za kterou však zaplatíte až dvojnásobnou cenu a jistotu nemáte ani u návratnosti investice. V zimě totiž při působení běžné vlhkosti hrozí u minerální vlny kvůli její vysoké nasákavosti pokles jejích tepelně izolačních vlastností oproti pěnovému polystyrenu až o polovinu! Řada firem proto preferuje práci s pěnovým polystyrenem.

Práci svěřte odborníkům

Vidina ušetřených peněz za práci, kterou zvládnete sami, se vůbec nemusí vyplatit. Nejen, že při této práci hrozí úrazy, neodborná aplikace izolantu, kterou je potřeba následně opravit, výsledný projekt akorát prodraží. Ve špatně provedeném zateplení mohou vznikat bubliny a výdutě a systém tak nemůže plnit svou funkci.

 

Vyberte spolehlivého dodavatele

Při výběru firmy, která bude zateplení provádět, si pečlivě zkontrolujte reference, ideálně od někoho, kdo už s danou firmou má dobrou zkušenosti. S hledáním vám pomůžou např. webové stránky Cechu pro zateplování budov. O kvalitě poskytované práce napoví i konkrétní nabídka a finanční kalkulace od stavební firmy. Pokud je návrh podezřele levný, nabízená práce pravděpodobně nebude nejkvalitnější.

Dbejte na projektovou dokumentaci

Možná si řeknete, že jde o zbytečnou investici, ale věřte, že tomu tak není. Projektová dokumentace je klíčovým soupisem detailů o prováděných pracích. Stavební firmě slouží jako „úkolníček“ pro přípravu a instalaci zateplení, vám se bude hodit jako podklad pro případnou reklamaci zateplovacích prací. Důsledně zpracovaná dokumentace je tedy důležitý materiál, který po poslední návštěvě stavebníků určitě nevyhazujte.

Svěřte kontrolu projektu stavebnímu dozoru

V  celém průběhu zateplování by měl na realizaci stavebních prací v pravidelných intervalech dohlížet kvalitní stavební dozor. Včas odhalí případná pochybení či odchýlení se od projektové dokumentace. Stavební dozor vás sice bude stát od 10 do 50 tisíc korun navíc v závislosti na počtu návštěv na stavbě a na velikosti domu, při prokázání pochybení stavební firmy však nese plnou zodpovědnost za škody i povinnost finanční kompenzace. Účast stavebního dozoru je navíc podmínkou pro vyplacení dotací na zateplení, například z programu Nová zelená úsporám.