Sobota 13. dubna 2024
Svátek slaví Aleš, zítra Vincenc
Polojasno 19°C

Pravidla

 

PODROBNÁ PRAVIDLA soutěže ŠTĚDRÁ BLESKOVKA - podzim 2013

 

Velká soutěž o ceny v hodnotě 4 500 000 Kč. Více výher – více zábavy!

Hrajeme od 18. října do 28. listopadu 2013.

Termíny jednotlivých kol:

1)      18. 10. 2013 až 31.10. 2013 včetně

2)      1. 11. 2013 až 14.11. 2013 včetně

3)      15. 11. 2013 až 28.11. 2013 včetně

 

V každém, ze tří soutěžních kol, můžete vyhrát hlavní výhru 1 000 000 Kč.

V denní hře můžete vyhrát okamžitě od 500 do 10.000 Kč.

Navíc lze denně vyhrát 500 Kč v on-line hře na webových stránkách Blesku.

 

  1. Soutěž ŠTĚDRÁ BLESKOVKA je rozdělena na tři soutěžní kola. Každé kolo je tvořeno 3 částmi. To znamená, že v každém z těchto kol se hraje o hlavní výhru 1 000 000 Kč, v denní hře o denní výhry v hodnotách 500 až 10 000 Kč a zároveň o 500 Kč denně v online hře. S jednou hrací kartou, která je popsána níže, se hrají všechny tři části jednoho kola soutěže. Pro každé kolo soutěže, platí nová hrací karta, každé jedno kolo soutěže se tedy hraje s vlastní hrací kartou.

  2. Každé ze tří kol soutěže začíná vydáním nové hrací karty. První hrací karta bude vlepena do deníku Blesk (Blesk magazín + TV) 18. října 2013 a zároveň bude vložena do týdeníku Blesk pro ženy 21. října.  První hrací kolo končí 31. října 2013.

  3. Druhá hrací karta bude vlepena do deníku Blesk (Blesk magazín + TV) 1. listopadu 2013 a zároveň bude vložena do týdeníku Blesk pro ženy 4. listopadu 2013. Druhé hrací kolo končí 14. listopadu 2013.

  4. Třetí hrací karta bude vlepena do deníku Blesk (Blesk magazín + TV) 15. listopadu 2013 a zároveň bude vložena do týdeníku Blesk pro ženy 18. listopadu. Třetí hrací kolo končí 28. listopadu 2013.


    Hrací karta má z lícové strany ohraničené hrací pole, složené ze 120 herních polí, uspořádaných ve 12 řádcích. Jednotlivá pole obsahují čísla. Každý z řádků herního pole je označen finanční hodnotou, tj. částkou ve výši 500 Kč až 10 000 Kč a jako „HRA o 1 000 000 Kč“. Každý den v deníku Blesk a Nedělním Blesku budou uveřejněna herní čísla. Budou-li tato čísla shodná s některými čísly na hrací kartě, pole s číslem, které se shoduje s číslem uveřejněným v Blesku nebo Nedělním Blesku, se zaškrtne křížkem. V pravém dolním rohu lícové strany hrací karty je ČÍSLO KARTY, vpravo nahoře je označení kola, pro které je hrací karta určena a doba trvání konkrétního hracího kola. Rubová strana hrací karty obsahuje stručný návod pro všechny tři části soutěže a infobox s důležitými informacemi.

 

První část každého hracího kola se nazývá HRA o 1000 000 Kč! (HLAVNÍ VÝHRA MILION KORUN)“, ve které o vítězi rozhodne správná odpověď na soutěžní otázku, nebo odpověď, která se bude nejvíce blížit správné odpovědi (bude nejpřesnější) poté, co vyškrtá na hrací kartě příslušného kola soutěže všechna pole v řádku „HRA o 1 000 000 Kč“.

Druhá část hracího kola se nazývá „DENNÍ VÝHRA“, v níž soutěžící po zaškrtání všech hracích polí v jednom řádku vyhrává sumu, přiřazenou tomuto řádku.

Třetí část soutěžního kola se nazývá „ON-LINE VÝHRA 500 KČ DENNĚ NA WWW.BLESK.CZ“. Denně bude na www.blesk.cz uveřejněno „ŠŤASTNÉ ČÍSLO“ pro on-line výhru. Soutěžící zasílají dle návodu na kartě a v deníku Blesk toto šťastné číslo pomocí SMS na uvedené telefonní číslo.

Každý den vyhrává 1 x 500 Kč ta SMS, která bude doručena jako 1. v pořadí v době od 12:00 do 24:00 hodin.

To znamená, že v každém ze tří kol soutěže ŠTĚDRÁ BLESKOVKA je zároveň možné hrát o „HLAVNÍ VÝHRU MILION KORUN“, „DENNÍ VÝHRU“ a „ON-LINE VÝHRU 500 KČ DENNĚ NA WWW.BLESK.CZ“.

 

HLAVNÍ VÝHRA MILION KORUN

Každý účastník, který na hrací kartě příslušného kola hry ŠTĚDRÁ BLESKOVKA zaškrtá všechna hrací pole v řádku „HRA o 1 000 000 Kč“, postupuje do hry o 1 000 000 Kč a čeká do posledního dne příslušného kola na soutěžní otázku. Poslední den každého ze tří kol hry vyjde v deníku Blesk soutěžní otázka. Účastník soutěže zašle odpověď na soutěžní otázku spolu s číslem své hrací karty prostřednictvím SMS zprávy na číslo 907 99 15 ve tvaru: MILIONmezeraODPOVEDmezeraCISLOKARTYmezeraROKNAROZENÍ.

ČÍSLO KARTY je na přední straně karty vpravo dole. Tento postup platí pro každé ze tří soutěžních kol!

Příklad: Správná odpověď pro dané kolo hry je hodnota 12555, číslo vaší hrací karty je 001234 a narodili jste se v roce 1948. Jako účastník hry tedy zašlete SMS ve tvaru:

MILION 12555 001234 1948.

Potvrzení o doručení odpovědi bude zasláno obratem.

Termíny a časy pro příjem SMS s odpovědí jsou následující:

  1. kolo: 31.10. - 1. 11. 2013 od 6:00 do 24:00 včetně
  2. kolo: 14. - 15. 11. 2013 od 6:00 do 24:00 včetně
  3. kolo: 28. - 29. 11. 2013 od 6:00 do 24:00 včetně

 

Vyhrává ta SMS, která bude obsahovat správnou odpověď, nebo bude správnému výsledku nejblíže.

Pro posouzení správnosti a přesnosti odpovědí bude rozhodující výsledek zjištěný společností Ringier Axel Springer CZ a.s.

V případě, že bude doručeno více správných odpovědí nebo více odpovědí nejbližších správné odpovědi, rozhodne o výherci odpověď na dodatečnou soutěžní otázku, doručenou každému z odesílatelů správné resp. nejpřesnější odpovědi na telefonní číslo, ze kterého odesílali své odpovědi na soutěžní otázku. V případě dodatečně položené otázky vyhrává ten výherce, jehož odpověď je správná, případně se správné odpovědi nejvíce blíží. Dojde-li i v případě dodatečně položené otázky opět ke shodě, tj. k doručení více správných nebo nejpřesnějších odpovědí, bude položena další dodatečná otázka. Pokud ani po deseti dodatečně položených otázkách nebude možné určit výherce, stane se jím ten z účastníků, který na všechny dodatečné otázky odpověděl správně resp. nejpřesněji a součet časů jeho odpovědí na dodatečné otázky je nejmenší (tj. odpověděl v úhrnu na všechny dodatečné otázky nejrychleji). Společnost Ringier Axel Springer CZ a.s. si vyhrazuje právo stanovit podrobná pravidla pro část soutěže tvořenou dodatečnými otázkami.

-------------------------

Pravidla pro část soutěže ŠTĚDRÁ BLESKOVKA – podzim 2013 tvořenou dodatečnými otázkami (publikováno dne 13.11.2013)

Společnost Ringier Axel Springer CZ a.s. tímto v souladu s pravidly soutěže ŠTĚDRÁ BLESKOVKA – podzim 2013 stanoví pravidla pro tu její část, která je tvořena dodatečnými otázkami.

V případě, že v části soutěže „HRA o 1 000 000 Kč! (HLAVNÍ VÝHRA MILION KORUN)“ bude doručeno více správných odpovědí nebo více odpovědí nejbližších správné odpovědi na soutěžní otázku, rozhodne o výherci odpověď na dodatečnou soutěžní otázku, zaslanou každému z odesílatelů správné resp. nejpřesnější odpovědi na telefonní číslo, ze kterého byla správná resp. nejpřesnější odpověď odeslána. V případě dodatečně položené otázky vyhrává ten účastník, jehož odpověď na dodatečnou otázku je správná, případně se správné odpovědi nejvíce blíží. Dojde-li i v případě dodatečně položené otázky opět ke shodě, tj. k doručení více správných nebo nejpřesnějších odpovědí, bude položena další dodatečná otázka těm, kteří odpověděli na dodatečnou otázku správně nebo nejpřesněji. Takto lze postupovat opakovaně, dokud nebude určen jeden výherce. Pokud ani po deseti dodatečně položených otázkách nebude možné určit výherce, stane se jím ten z účastníků, který na všechny dodatečné otázky odpověděl správně resp. nejpřesněji a součet časů jeho odpovědí na dodatečné otázky je nejmenší (tj. odpověděl v úhrnu na všechny dodatečné otázky nejrychleji). 

Dodatečná otázka 3. finálového kola bude odeslána formou SMS zprávy dne 4.12.2013 do 10:00 hodin na telefonní číslo, ze kterého byla odeslána správná resp. nejpřesnější odpověď. Odpověď na první dodatečnou otázku musí být odeslána ze stejného čísla, na které byla doručena a to tak, aby byla doručena do konce (24.00 hodin) dne, ve kterém byla dodatečná otázka odeslána. Pokud to bude pro určení výherce potřeba, budou další dodatečné otázky doručeny stejným způsobem dne 5.12.2013 v časech určených společností Ringier Axel Springer CZ a.s. s tím, že odpovědi jí musí být doručeny stejným způsobem do 60ti minut od odeslání otázky.

Na dodatečnou otázku lze odpovědět pouze jednou SMS zprávou. V případě více doručených SMS zpráv bude zohledněna pouze ta, která byla doručena jako první. Na SMS zprávy v nesprávném tvaru nebude brán zřetel. 

Nezasláním nebo pozdním zasláním odpovědi na kteroukoli dodatečnou otázku ztrácí soutěžící možnost získat výhru resp. pokračovat v soutěži.

Soutěžící, kterým bude takto doručena první dodatečná otázka budou informováni prostřednictvím SMS odeslané dne 3.12.2013.

Odpovědi na dodatečné otázky musí být odesílány ve tvaru FINALE mezera ODPOVED na telefonní číslo 9079915.

Požadovaný tvar odpovědi bude uveden i v SMS zprávě obsahující dodatečnou otázku.  

Společnost Ringier Axel Springer CZ a.s. neodpovídá za nedoručení SMS zpráv, jakékoli nedoručení SMS zprávy jde k tíži příslušného účastníka soutěže.

Harmonogram

V pondělí 2.12.2013 vyhodnocení správné odpovědi.

V úterý 3.12.2013 bude publikována správná odpověď.

Pokud nebude pouze jeden výherce, bude na telefonní čísla, ze kterých byly odeslány správné resp. nejpřesnější odpovědi odeslána informace o tom, že 4.12.2013 bude položena dodatečná otázka. Následně ve středu 4.12.2013 bude položena dodatečná otázka, soutěžící musí odpovědět do 24.00 hodin téhož dne.

Ve čtvrtek 5.12.2013 budou v případě potřeby položeny další dodatečné otázky, soutěžící musí odpovědět do 60 minut od odeslání příslušné otázky.

V rámci jednoho kola Soutěže může být vyplacena pouze jedna hlavní výhra.

Pro stanovení doby doručení SMS zprávy (odpovědi) je rozhodující čas přijetí SMS do systému pro příjem zpráv provozovaného pro společnost Ringier Axel Springer CZ a.s. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy, které došly v čase určeném pro příjem odpovědí.

Pro určení výherce se přihlíží pouze k těm SMS zprávám, které budou doručeny ve správném tvaru.

Správnou odpověď pro každé soutěžní kolo stanoví společnost Ringier Axel Springer CZ a.s., v závislosti na soutěžní otázce (tj. pro posouzení správnosti a přesnosti odpovědí bude rozhodující výsledek zjištěný společností Ringier Axel Springer CZ a.s.).

Výherce hlavní výhry 1 000 000 Kč bude zveřejněn v deníku Blesk v týdnu po skončení příslušného soutěžního kola, informace o termínu uveřejnění výherce najdete také na zadní straně své hrací karty.

-------------------------

Cena 1 SMS je 15 Kč vč. DPH. Provozuje Ringier Axel Springer CZ, a. s., www.platmobilem.cz.

 

Podmínkou pro vyplacení výhry je předložení originálu hrací karty pro příslušné kolo se shodným číslem karty, jaké je uvedeno ve výherní SMS zprávě, předložení SIM karty, ze které byla výherní SMS zpráva odeslána společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s. a podpis čestného prohlášení, připraveného společností Ringier Axel Springer CZ a.s., potvrzujícího skutečnost, že výherce je majitelem výherní hrací karty a odesilatelem vítězné SMS zprávy, a to do 30 dnů po uveřejnění výherce v deníku Blesk. V případě pochybností, zejména pokud více osob uplatňuje vlastnictví výherní karty, nebo odeslání vítězné SMS zprávy, je společnost Ringier Axel Springer CZ a.s. oprávněna buď vydat výhru osobě, která předložila současně výherní kartu a SIM kartu, ze které byla odeslána výherní SMS a podepsala čestné prohlášení, nebo podmínit vydání výhry kromě splnění výše uvedených podmínek předložením písemné dohody mezi všemi těmito osobami o tom, jak má být výhra vyplacena. A to do 30 dnů poté, co společnost Ringier Axel Springer CZ a.s. odeslala výzvu k předložení této dohody SMS zprávou na číslo výherní SIM karty. Výhra bude předána nejpozději do 14 dnů po splnění podmínek pro její předání.           

 

DENNÍ VÝHRA

V deníku Blesk, od pondělí do soboty a v Nedělním Blesku, budou postupně zveřejňována herní čísla. Pokud se některé z těchto čísel bude shodovat s čísly na hrací kartě daného herního kola, zaškrtne účastník hry příslušné políčko s číslem, které se shoduje. Pokud účastník hry takto v průběhu jednoho kola zaškrtá všechna čísla v jednom řádku přiřazeném k některé z cen v rozmezí 500 Kč až 10 000 Kč, vyhrává cenu uvedenou u daného (zcela vyškrtaného) herního řádku. Toto pravidlo se nevztahuje k řádku, označeném: „HRA o 1 000 000 Kč“! Každý hrací den jsou příslušná herní čísla zveřejněna také na http://www.blesk.cz/kategorie/4379/cisla-do-hry.

Pro svou výhru musí výherce do dvou pracovních dnů  po skončení příslušného soutěžního kola kontaktovat infolinku na čísle: 241 093 690, která ověří správnost výherní karty a potvrdí výhru. Výherní linka je v provozu v pracovní dny mezi 8. až 18. hodinou.

Podmínkou pro vyplacení výhry v denní hře o 500 až 10 000 Kč je předložení originálu výherní hrací karty do 30 dnů po skončení příslušného soutěžního kola. Ceny budou předány nejpozději do 14 dnů po splnění podmínek pro jejich předání.

 

Pokud by z jakéhokoli důvodu (např. tiskové nebo jiné chyby) byl v emisi hracích karet pro příslušné soutěžní kolo obsažen větší počet hracích karet umožňujících na základě zveřejněných čísel zaškrtnutí všech políček k Denní výhře než je počet výherních karet opravňujících k příslušné výhře uvedený v Databázi výherních karet vedené organizátorem soutěže, je rozhodujícím pro určení, zda je hrací karta výherní, údaj v Databázi výherních karet vedené organizátorem soutěže, ve které jsou výherní karty identifikovány podle čísel. Ostatní karty, které nejsou výherní, avšak z jakéhokoli důvodu bylo možné zaškrtnout všechna políčka u příslušné částky, jsou vadné a nejsou platnými hracími kartami pro příslušné soutěžní kolo. Pro vyloučení všech pochybností organizátor soutěže uvádí, že celková výše Denních výher v jednom soutěžním kole činí 1 500 000 Kč. Pokud by výše uvedené pravidlo identifikující neplatné hrací karty bylo pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného k tomu oprávněného subjektu zrušeno, budou Denní výhry vyplaceny v počtu vyplývajícím z Databáze výherních karet podle pořadí, ve kterém byly nahlášeny organizátorovi soutěže při splnění ostatních podmínek pro vyplacení výher.                

 

ON-LINE VÝHRA 500 KČ NA WWW.BLESK.CZ

Denně bude na webových stránkách www.blesk.cz uveřejněno „šťastné číslo“ pro on-line výhru. Čtenáři zasílají SMS ve tvaru HRAmezeraSTASTNECISLODENNIONLINEHRYmezeraROKNAROZENI na 907 99 15. Příklad SMS: HRA 123456 1948.

Každý den vyhrává 1 x 500 Kč ten účastník on-line hry, jehož SMS bude doručena jako 1. v pořadí v době od 12:00 do 24:00. Výherce bude informován telefonicky do 7 dnů. Ceny budou předány nejpozději do 14 dnů po skončení příslušného kola.

Pro stanovení doby doručení SMS zprávy je rozhodující čas přijetí SMS do systému pro příjem zpráv provozovaného pro společnost Ringier Axel Springer CZ a.s. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy, které došly v čase určeném pro příjem odpovědí. Cena 1 SMS je 15 Kč vč. DPH. Provozuje Ringier Axel Springer CZ, a. s., www.platmobilem.cz. Infolinka: 245 001 115 (po – pá 9-16 hod.), mobil@ringier.cz

 

Možnost získání chybějících herních čísel.

Pokud účastníkům soutěže chybí některá herní čísla z aktuálních či předchozích vydání tištěného deníku Blesk nebo Nedělního Blesku, může si je dokoupit pomocí SMS zprávy. Stačí zaslat SMS ve tvaru CISLADDMM na telefonní číslo 907 99 15, kde místo DDMM vypíšete datum, pro jaký chcete chybějící herní čísla zaslat - například pro zaslání herních čísel ze dne 7. 11. 2013, pošlete SMS ve tvaru CISLA0711. Obratem obdržíte SMS s požadovanými čísly.

Zprávy mohou být odeslány výhradně z mobilního telefonu. Cena jedné takové SMS zprávy je 15 Kč vč. DPH. Provozuje Ringier Axel Springer CZ a.s. www.platmobilem.cz. V případě, že máte dotaz či problém s dokoupením čísel pomocí SMS (např. čísla nedošla v pořádku, odeslal/a jste SMS, ale žádná čísla jste neobdržel/a), pište na email: mobil@ringier.cz.

Výherci jsou povinni převzít ceny, resp. umožnit jejich předání ve lhůtách, uvedených v těchto pravidlech pro předání cen. Řádně nebo včas neuplatněné nebo nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže. Za nepřevzetí výhry se považuje též neposkytnutí součinnosti potřebné pro její předání.

Hrací karta pro každé herní kolo zvlášť, bude distribuována s vydáním deníku Blesk a s vybraným vydáním Blesk pro ženy. Až do vyčerpání zásob může být také zdarma zaslána přímo zájemci na základě telefonátu na infolinku 241 093 690 nebo zájemcem zdarma vyzvednuta na recepci sídla společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s. – Komunardů 42, 170 00 Praha 7, v pracovní dny mezi 9 až 16 hodinou.

Organizátorem soutěže je společnost Ringier Axel Springer CZ a.s. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník souhlas s publikováním svého jména, bydliště a fotografie nebo videozáznamu se svou osobou, v deníku Blesk, Nedělním Blesku, v Blesku pro ženy a na serveru www.blesk.cz v případě získání výhry. Zároveň svou účastí v soutěži tímto vyjadřuje svůj souhlas s použitím pořízených zvukových či obrazových materiálů pořadatelem soutěže, např. z předávání případné výhry, a to pro marketingové účely, zejména pro následné poutání soutěže v příštích ročnících atd. Účastník soutěže dále dává souhlas s tím, že společnost Ringier Axel Springer CZ a.s. je oprávněna zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka soutěže poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení, odpověď na soutěžní otázku, telefonní číslo a adresa, eventuálně jiné, účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým aktivitám společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s. nebo jiných osob. Účastník soutěže rovněž dává souhlas s užitím telefonního čísla pro zasílání obchodních sdělení společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s. nebo jiných osob. Tyto osobní údaje jsou poskytovány na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Soutěž je pořádána v souladu s ustanovením § 845 občanského zákoníku. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s. a jejich rodinní příslušníci.

 

V Praze dne 9. října 2013

Články odjinud
ČLÁNKY ODJINUD

Dnešní horoskopy