Panna
Autor: CNC

Lidé narození 15. září jsou Panny.  


Jolana

  • Mužský protějšek: nemá  
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Jolanka, Jola, Jolka, Joly
  • Původ: Jméno Jolana je řeckého nebo slovanského původu. Spojováno je s řeckým jménem Helena, jehož význam je „světlo“ nebo „pochodeň“. Slovanská verze odkazuje na vývoj jména z Heleny na ruskou verzi Jelena. Jméno také mohlo vzniknout z maďarského slova „jóleán“, které znamená „spravedlivá dívka“. 
  • Povaha: Jolany jsou ctižádostivé, ale při dosahování svých cílů berou ohledy na své okolí. Smysl nacházejí i v rodině.
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí pro ženy narozené ve znamení: Raka, Berana, Lva, Ryb a Býka.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Mezinárodní den demokracie

Organizace spojených národů přijala v roce 2007 deklaraci, která prohlašuje 15. září za mezinárodní den demokracie. Předcházelo tomu přijetí deklarace v září 1997 o demokracii. Deklarace stanovuje základní principy demokracie a demokratické vlády. Parlamenty po celém světě, mezinárodní organizace, nevládní organizace a další související instituce pořádají v tento den řadu akcí, které připomínají důležitost demokracie, zároveň také připomínají problémy, kterým svět čelí v nedemokratických státech po celém světě.   


Psalo se 15. září 2016: