Nejvyšší soud (NS) 20. května zrušil studentovi Lukáši Nečesanému (23) trest 13 let vězení za pokus o vraždu, jehož se podle spisu dopustil před třemi roky v Hořicích v Podkrkonoší útokem na kadeřnici.

Soud Lukáše propustil na svobodu pro nedostatek důkazů a věc vrátil Krajskému soudu v Hradci Králové, aby ji projednal znovu. Pokud se neobjeví nové důkazy proti mladíkovi, lze předpokládat, že jej soud zprostí viny. Co na to říká Nečesaného obhájce, advokát Oldřich Chudoba?

Nejvyšší soud propustil Lukáše Nečesaného na svobodu a jeho případ vrátil. Co bylo při jeho rozhodnutí nejpodstatnější?

„Nejvyšší soud se prakticky ztotožnil s obsahem podané stížnosti pro porušení zákona. Konstatoval existenci důkazů, které vylučují Lukáše Nečesaného jako pachatele. Tento názor mj. uplatňovala obhajoba již v průběhu soudního řízení a byl součástí i obhájcem podaného podnětu k podání stížnosti pro porušení zákona.“

Co soudíte o práci státní zástupkyně Faltusové a policie?

„Hodnotit postup policie a Státního zastupitelství ve světle rozsudku Nejvyššího soudu považuji za nadbytečné. Každý si může udělat svůj úsudek.“

Soud odmítl vyslechnout některé svědky i videozáznam rekognice.

„Podle mne to bylo v rozporu se zákonem a zcela nevyvážené. Soud vůbec nebral v úvahu důkazy, které svědčily ve prospěch Lukáše Nečesaného, a přistupoval k jejich hodnocení selektivně. Mnohdy si děj skutečného příběhu s největší pravděpodobností doplňoval svými úvahami, které však neměly oporu v konkrétních důkazech. Soud nemůže uplatňovat svoji libovůli při hodnocení důkazů. Výrok o vině může být založen jen na takových důkazech, které zcela vylučují pochybnost, že se stal skutek a že jej spáchala konkrétní osoba.“

Měl by kdysi obžalovaný Lukáš Nečesaný soudce Vacka žalovat? Je to vůbec možné?

„V osobní rovině podobné případy řešit nelze. Protože však soudce představuje stát, za jeho případná pochybení také stát odpovídá. Žalovat tedy není možné soudce, ale ministerstvo spravedlnosti.“

Jaký bude další postup soudu, státního zastupitelství a policie? Co budou muset – na základě rozhodnutí NS – udělat a v jakém asi časovém horizontu?

„Nyní bude třeba vyčkat na písemné vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu. Zcela jistě bude obsahovat i konkrétní právní názor, závazný pro soudy nižších stupňů. Z jeho obsahu bude možné následně další postup soudu odhadovat. Vše bude opětovně v rukou Krajského soudu v Hradci Králové. Připomínám, že v této věci došlo podle Nejvyššího soudu k porušení zákona celkem sedmkrát a nelze stanovit, které pochybení je více zásadní a které méně. Každé porušení zákona, navíc vyslovené rozsudkem Nejvyššího soudu, je zásadní.“

Jak Vrchní soud řešil kauzu Nečesaný: Vybírali posudky, aby mu přitížily?!

Spekuluje se přitom, že Vrchní soud v případu Lukáše Nečesaného odbyl lékařské posudky vypovídající v jeho prospěch. Podle nich si kadeřnice nemohla pachatele pamatovat!

Blesku to prozradila exministryně spravedlnosti Helena Válková. Při dokazování u pražského Vrchního soudu se prý stalo mnoho chyb, jednu ale vypíchla. „Odmítli provést zásadní důkaz využitím ústavního znaleckého posudku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze,“ řekla Válková Blesku. „Podle něj poškozená trpěla amnézií a nemohla si pamatovat, kdo ji navštívil. Její výpověď tím pádem není relevantní,“ dodala.

I kdyby chtěla, nemohla tak napadená kadeřnice určit, kdo za ní přišel, a její výpověď pozbyla smyslu. Podle informací Blesku ale soud přijal jiný posudek, podle něhož kadeřnice byla schopná pachatele poznat. Ten ale měla vypracovat psycholožka z oboru školství a kultury. Byla k tomu dostatečně kompetentní? „Jelikož případ ještě není u konce, odmítáme se k němu blíže vyjadřovat,“ řekl mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Fotogalerie
12 fotografií