Oba kandidáti dnes odpoledne představili akademickému senátu a dalším hostům své volební programy a vysvětlili své cíle. V následující tříhodinové diskuzi potom odpovídali na dotazy akademiků.

Zdůraznili zejména důležitou roli vědy, kvalitu výuky a vztah univerzity ke společnosti. Oba označili za úspěch, že univerzita dnes podala jako první vysoká škola žádost o institucionální akreditaci. Černý by si nicméně přál, aby se s ministerstvem školství vyjednalo prodloužení přechodného období pro změnu akreditací. Podle něj se systém mění moc narychlo, což brání vytvoření lepších podmínek studia a struktury oborů.

Zima vyzdvihl, že se mu v současném volebním období podařilo na škole vytvořit systém podpory vědy a výzkumu. Pokud bude opět zvolen, chtěl by zavést nový vnitřní systém hodnocení kvality vědecké práce v souladu s novou metodikou 2017+, kterou v únoru schválila vláda a do praxe se uvádí postupně. Návod vypracovala Rada pro vědu a výzkum a má přispět ke spravedlivějšímu rozdělování peněz a podpořit excelenci. Černý uvedl, že by hodnocení podle metodiky vyzkoušel, a případně by nastavil obdobný systém, jaký nyní používá Akademie věd.

Shodli se na tom, že by se v budoucnosti měla posílit prostupnost oborů na univerzitě. Zima poznamenal, že to jde obtížně, protože se některé fakulty vzájemné spolupráci brání. Černý namítl, že se současné vedení univerzity mohlo snažit o větší komunikaci s některými částmi školy.

Zima dnes v debatě také řekl, že by se nadále aktivně podílel na vyjednávání o vysokoškolské a vědní politice. Potvrdil, že jako rektor by nezměnil svůj kritický postoj k současnému prezidentovi Miloši Zemanovi a nadále by se na Hradě neúčastnil předávání vyznamenání o státním svátku 28. října. Černý naznačil, že by se choval podobně.

Oba kandidáti se věnovali i tématu velkých investičních akcí univerzity. Oba označili za jednu z hlavních priorit pro příští roky stavbu kampusu na Albertově, kde by mělo vzniknout Biocentrum a Globcentrum. Podle Černého je tento projekt jedinečnou příležitostí, jak vytvořit dvě celouniverzitní centra, kde budou spolupracovat humanitní a společenskovědní badatelé s přírodovědci.

Rektora Zimu nominovalo devět fakult ze 17, které univerzita má. Předseda akademického senátu Tomáš Nigrin dnes uvedl, že ho navrhly senáty jeho domovské 1. lékařské fakulty, všech tří teologických fakult, fakulty pedagogické, sociálních věd, tělesné výchovy a sportu, lékařské fakulty v Plzni a farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Černého nominovaly senáty přírodovědecké a filozofické fakulty.

Volba 20. října bude tajná, v prvním kole může zvítězit kandidát s nadpolovičním počtem hlasů. V případě, že žádný z navržených tolik hlasů nedostane, koná se další kolo voleb. Nový rektor by se měl funkce ujmout v únoru 2018, poté co ho jmenuje prezident.