Smrt prezidenta v úřadu: Co bude dál po úmrtí hlavy státu?

Pražský hrad
Autor: ixs - 
27. 12. 2017
11:15

V historii České republiky se tak zatím nestalo, ale vyloučené to není. Prezident může při výkonu svého mandátu zemřít. Například v USA i proto existuje úřad viceprezidenta, na kterého přecházejí prezidentské pravomoci, pokud hlava státu zemře nebo není schopná svou funkci řádně vykonávat. Ústava ČR možnost úmrtí prezidenta v úřadu vysloveně neuvádí. Co se ale bude dít, když se Česko ocitne bez hlavy státu?

Právní úprava v ČR smrt prezidenta přímou zmínkou neřeší. Hlava státu nemá ani žádného náměstka či viceprezidenta, jakkoli se tak její mluvčí může zkoušet stylizovat.

Oproti tomu československá ústava z roku 1948 možnost úmrtí prezidenta obsahovala a dokonce i zmiňovala funkci náměstka prezidenta voleného Národním shromážděním. Jeho pravomoci však nebyly jasné a výkon prezidentských pravomocí příslušel především vládě. V době účinnosti Ústavy z roku 1948 zemřeli dva komunističtí prezidenti. Nejdříve to byl v roce 1953 Klement Gottwald, později v roce 1957 Antonín Zápotocký.

V USA upřesňuje přechod prezidentských pravomocí na viceprezidenta v případě smrti prezidenta 25. dodatek Ústavy. V historii USA skonali v úřadu prezidenti Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy nebo Abraham Lincoln.

Kdo po smrti prezidenta přebírá jeho pravomoci?

Ústava ČR pamatuje ale obecně na předčasný konec prezidenta v úřadu v článku 66. Ten říká, že: „Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě není zvolen nebo nesložil slib, rovněž nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí … předsedovi vlády.“ Pravomoci prezidenta jsou však rozděleny mezi více činitelů.

Předseda vlády v případě uvolnění úřadu prezidenta republiky disponuje jen kontrasignovanými pravomocemi, nekontrasignované pravomoci a vyhlašování voleb do Senátu připadají na předsedu Poslanecké sněmovny. Pravomoc vyhlašovat volby do Sněmovny se přesouvá na předsedu Senátu.

Všechny pravomoci prezidenta ČR najdete zde

Kdy budou nové prezidentské volby?

Místo na Pražském hradě se uvolní v případě, že byl prezident odsouzen za velezradu či hrubé porušení Ústavy nebo jiné části ústavního pořádku. Kdy v takovém případě dojde k novým prezidentským volbám? Pokud prezident skončí v úřadu před řádným uplynutím funkčního období, volby vyhlásí nejpozději do 10 dnů předseda Senátu.

Prezidentské volby 2018 – termín voleb, profily kandidátů, průzkumy preferencí i volební kalkulačku najdete ZDE >>>

Plat a další benefity prezidenta republiky najdete zde >>>

VIDEO: Podívejte se na superdebatu a duely prezidentských kandidátů

Video Osm kandidátů na prezidenta v Blesku: Prošli zkouškou z Ústavy, protokolu a zpívali hymnu - Blesk Zprávy

Video Topolánek v ostrém duelu s Horáčkem. - Blesk Zprávy

Video Fischer vs. Horáček o vojně, referendu a prezidentovi: Kdo z nich byl lepší v duelu? - Blesk Zprávy

Sledujte pořady Blesk Zpráv

Epicentrum S prezidentem v Lánech Ptám se, pane premiére

Redakce Blesk Zpráv pro vás každý týden od pondělí do čtvrtka připravuje pořad Epicentrum s rozhovory na aktuální témata. Kromě toho vám pravidelně přinášíme názory prezidenta Miloše Zeman v pořadu S prezidentem v Lánech a zpovídáme i premiéra Andreje Babiše.

Další videa