Unikátní akce: Horkou linku zvedali odborníci ze sociální správy! Dobrý den, jak můžeme pomoci?

 • Autor: Redaktoři Blesku - 
  24. 10. 2017
  20:15

  Telefony v redakci Blesku drnčely už od časného rána. Stovky volajících využily možnost svěřit se se svými problémy a poradit se s odborníky z České správy sociálního zabezpečení.

 • 1.Dvě hodiny na lince Blesku

  Dvě hodiny nepřetržitě zvedalo telefony 7 odborníků. Zájem byl neuvěřitelný. Unikátní akce Blesku totiž dala »obyčejným« lidem možnost promluvit si přímo se specialisty. Se svými problémy a dotazy na téma starobních, předčasných, invalidních a vdovských důchodů, mateřské, ošetřovného, nemocenské a problematiky OSVČ se dovolaly více než tři stovky čtenářů.

  Sami odborníci byli obrovským zájmem překvapeni. „I díky této spolupráci jsme získali další cennou zpětnou vazbu. Někteří lidé se stále ostýchají přímého kontaktu s naším úřadem a tím se jim pak řešení záležitostí, které se týkají jejich důchodu nebo nemocenských dávek, může zbytečně zkomplikovat,“ řekla Blesku tisková mluvčí ČSSZ, Jana Buraňová.

  „Věříme, že i pro vaše čtenáře byly rady našich odborníků přínosem, pomohly jim se lépe zorientovat a přispěly i k další osvětě, které je v této oblasti pořád potřeba,“ dodala Buraňová. Blesk vybral nejzajímavější otázky a příslušné odpovědi, které mohou zajímat i ostatní čtenáře.

  Odborníci radili na telefonech dvě hodiny. Na přetřes přišly důchody, mateřská, nemocenské pojištění, ošetřovné i podnikání.

 • 2.Starobní důchod

  Do důchodu mi zbývají ještě dva roky, ale mám pocit, že v práci už nevydržím ani den navíc. O kolik let dřív můžu jít do důchodu a o kolik peněz přijdu?

  „Pokud je váš důchodový věk nižší než 63 let, můžete do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením důchodového věku. Jestliže je však důchodový věk vyšší než 63 let, je možné do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. Například pokud je váš důchodový věk 63 let a 6 měsíců, můžete jít do důchodu dříve nejvýše o 3 roky a 6 měsíců. Počítejte ale s tím, že čím dříve půjdete do předčasného důchodu, o to větší bude srážka (krácení) výše důchodu.“

  Pracuji od 18 let a už mám odpracovaných 35 let. Prý mi ale k tomu, abych mohl jít do důchodu, stačí odpracovat jen 25 let. Jak to tedy je?

  „Jen 25 let pojištění už nestačí. Doba potřebná pro nárok na starobní důchod se od roku 2010 postupně prodlužuje. Pro všechny, kteří dosáhnou důchodového věku po roce 2018, je stanovena na 35 let. U těch, kteří dosáhnou důchodového věku letos, v roce 2017, činí 33 let. Ale kromě toho, že musíte mít splněnou dobu pojištění (zjednodušeně řečeno mít odpracováno), musíte mít i příslušný důchodový věk.“

  Vadí mi, že se výši svého důchodu dozvím, až když do něj nastoupím. Kdybych ji znala o pár let dříve, třeba bych si ji mohla nějak vylepšit. Proč to nejde?

  „Výši svého starobního důchodu se můžete dozvědět i dříve. Na webových stránkách ČSSZ je dostupná kalkulačka pro výpočet důchodu. Stačí tam zadat počet odpracovaných let a své vyměřovací základy od roku 1986. Informativní výpočet lze provést s výhledem do roku 2022.“

  Dávám si v předstihu do pořádku doklady kvůli důchodu a zjistila jsem, že mi za některé roky chybí evidenční list důchodového pojištění. Od kterého roku ho musím mít? A dá se nějak nahradit?

  „Stejnopis evidenčního listu důchodového pojištění musí zaměstnavatel dávat každému zaměstnanci od roku 2004. Abyste si zkontrolovala, co všechno ČSSZ ve vašem případě eviduje, podejte si žádost o vyhotovení a zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění. Tam uvidíte veškeré vaše evidované a neevidované doby pojištění. U neevidovaných dob pojištění vám pracovníci OSSZ poradí, jakými doklady je můžete dodatečně doložit.“

  Jsem už pět let ve starobním důchodu a naskytla se mi možnost vypomáhat v pekárně. Kolik si můžu vydělat a jsou nějaká omezení, na která si mám dát pozor?

  „Určitá omezení platí jen pro příjemce předčasného starobního důchodu a pouze do doby, než dosáhnou důchodového věku. Pokud už jste důchodový věk dovršila, můžete důchod pobírat a současně pracovat bez jakéhokoliv omezení. Nejste limitovaná ani výší výdělku, ani druhem činnosti – můžete pracovat v pracovním poměru na dobu určitou či neurčitou, vykonávat dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, můžete i podnikat.“

  Simona Urbánková z ČSSZ

 • 3.Invalidní důchody

  Jsem v invalidním důchodu a bývalý zaměstnavatel mi nabídl práci na část úvazku. Nepřijdu o ten důchod?

  „Lidé s přiznaným invalidním důchodem (jakéhokoliv stupně) podle svých možností pracovat mohou. Jejich výdělkové možnosti přitom žádný zákon ani nařízení neomezuje. Limituje je »jen« jejich zdravotní stav.“

  V minulosti jsem bral invalidní důchod I. stupně, poslední rok beru invalidní důchod II. stupně. Budou se mi tyto roky počítat pro starobní důchod?

  „I když pobíráte invalidní důchod, můžete i nadále podle svých možností pracovat a výše výdělku není nijak omezená. U invalidů prvního a druhého stupně se předpokládá, že budete vykonávat práci, kterou vám zdravotní stav umožní. Samotné období pobírání tohoto důchodu se totiž do doby důchodového pojištění nepočítá. To může negativně ovlivnit budoucí nárok na starobní důchod nebo jeho výši.“

  Po operaci jsem ve špatném stavu a lékařka mi doporučila nástup do invalidního důchodu. Kdo podává žádost o invalidní důchod?

  „Žádost o invalidní důchod podáváte sama, je k tomu třeba doklad totožnosti. Zažádat mohou kupř. i vaši rodinní příslušníci s vaší plnou mocí. O tom, zda jste invalidní, rozhodne posudkový lékař a ten také určuje stupeň invalidity.“

  Ivana Potměšilová z ČSSZ

 • 4.Vdovské a sirotčí důchody

  Mají na vdovský důchod nárok jen ženy? Jsem vdovec. Mám i já šanci získat nějaký důchod po zemřelé manželce?

  „Pro muže i ženy platí pro nárok na tzv. pozůstalostní důchod stejné podmínky. Liší se pouze název důchodu – u žen je to vdovský, u mužů vdovecký. Jako vdovec tak máte nárok na vdovecký důchod po manželce, která pobírala starobní nebo invalidní důchod. Pokud důchod ještě nebrala, musí být splněna podmínka potřebné doby pojištění.“

  Sousedce se zabil manžel (hodně let podnikal v autodopravě) při ošklivé autonehodě v autě. Stěžovala si, že na děti nedostala žádný sirotčí důchod. Myslím si, že to není možné. Jak to je?

  „Aby dítě získalo sirotčí důchod, musí být splněno několik podmínek. Zesnulý rodič buď musel pobírat starobní či invalidní důchod, nebo zemřít následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání, nebo ke dni úmrtí získat stanovenou dobu důchodového pojištění. Může tedy nastat situace, že na sirotčí důchod dítěti nevznikne nárok, např. pokud jeho zemřelý rodič byl před úmrtím dlouhodobě nezaměstnaný nebo jako OSVČ neodváděl pojistné, a nezískal proto stanovenou dobu důchodového pojištění.“

  Petra Koubková z ČSSZ

 • 5.OSVČ

  Jsem truhlář a pracuji jako OSVČ. Když onemocním, budu mít také nárok na nemocenskou?

  „Pro osoby samostatně výdělečně činné je nemocenské pojištění dobrovolné. Pokud jste se k němu přihlásil a vaše účast na něm bude trvat aspoň po dobu tří měsíců bezprostředně před vznikem pracovní neschopnosti, máte na nemocenské nárok.“

  Jsem OSVČ a rád bych si za sebe platil nemocenské pojištění. Je stanovená nějaká minimální částka?

  „Minimální pojistné na nemocenské pojištění je 115 Kč měsíčně. Počítá se podle minimálně stanoveného vyměřovacího základu 5000 Kč. Pro začínající podnikatele, kteří zatím nepodali přehled o příjmech a výdajích (za žádný rok v předchozích třech letech), je maximálním vyměřovacím základem polovina průměrné mzdy. Letos tak může taková OSVČ platit pojistné v rozmezí 115 – 325 Kč. OSVČ si sama musí rozhodnout, zda se k nemocenskému pojištění přihlásí či nikoliv. Účast na pojištění je dobrovolná. Aby ale na »neschopence « OSVČ braly nemocenské, musí si platit nemocenské pojištění nejméně 3 měsíce bezprostředně předcházející začátku pracovní neschopnosti.“

  Chci začít podnikat a podnikáním se i živit. Musím něco nahlásit i k vám, na ČSSZ?

  „Ten, kdo začne podnikat, musí zahájení činnosti podnikání oznámit okresní správě sociálního zabezpečení podle trvalého bydliště. Pokud je podnikání hlavním zdrojem příjmů, považují se za OSVČ »hlavní« a musí platit v měsíčních zálohách pojistné na důchodové pojištění. K hlavním povinnostem všech OSVČ pak patří každoroční podávání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.“

  Magda Hrbková z ČSSZ

 • 6.Nemocenské pojištění

  Zajímalo by mě, jestli když jsem nemocný, tak jestli se nemocenská počítá z čistého, nebo hrubého příjmu?

  „Nemocenské se vypočítává z úhrnu hrubých příjmů.“

  Pracuji na dohodu o provedení práce a vydělám si přesně 10 000 Kč hrubého. Teď jsem si vyvrtla kotník a musím být doma. Mám nárok aspoň na nějakou nemocenskou? Ptala jsem se na chirurgii doktora, ale nevěděl to.

  „Na nemocenské nemají nárok lidé, kteří nejsou nemocensky pojištěni. Mezi ně patří (kromě například nezaměstnaných) i lidé, kteří vykonávají činnost na základě dohody o provedení práce, jestliže jim v kalendářním měsíci nebyl zúčtován příjem v částce vyšší než 10 000 Kč. Na nemocenské tedy nemáte nárok.“

  Manžel se na oslavě opil, a když šel domů, zakopl o propadlý kanál, upadl, narazil si kostrč a zlomil ruku. A ještě ke všemu nedostal plnou nemocenskou, prý jako opilec nemá nárok. Je to opravdu tak? Nebo nás jen chtějí připravit o peníze?

  „Je to tak. Zaměstnanci, kteří si způsobili (i když neúmyslně) dočasnou pracovní neschopnost v důsledku své opilosti, pod vlivem omamných nebo psychotropních látek, dostanou nemocenské jen v poloviční výši.“

  Vít Hulec z ČSSZ

 • 7.Ošetřovné

  Manžela pouští po autonehodě z nemocnice, má ošklivě zlomenou nohu a pravou ruku, takže se ani nemůže po bytě pohybovat o berlích. Můžu si na něj vzít »ošetřovačku«?

  „Ano, je to možné. Ošetřovné se dá čerpat i na ošetřování dospělého, se kterým žijete ve společné domácnosti, pokud onemocněl nebo se mu stal úraz. Je ale nutné, aby vám ošetřující lékař napsal, že vyžaduje péči jiné osoby.“

  Jak dlouho můžu být s nemocným dítětem doma z práce a ošetřovat ho?

  „O nutnosti a délce ošetřování rozhoduje lékař. Ten vystavuje doklad – rozhodnutí o potřebě ošetřování, který slouží i jako omluvenka pro zaměstnavatele. Doma být můžete (a v práci jste omluvená) podle nutnosti ošetřování, nejvíc ale dostanete zaplacených 9 kalendářních dní (tj. včetně sobot, nedělí a svátků).“

  Jsem svobodná matka, momentálně nepracuji, ale práci si hledám. Dcera je často nemocná a většinou déle než 9 dní, po které se platí »ošetřovačka«. Samoživitelky prý ale mají nějakou výjimku a můžou být s dítětem doma za peníze déle. Je to opravdu tak?

  „Osamělý rodič (např. rozvedený nebo ovdovělý), který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které ještě neukončilo povinnou školní docházku, může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. Ošetřovné ale náleží jen zaměstnancům. Pokud jste bez práce, nebudete dostávat nic.“

  Slyšel jsem, že matky samoživitelky můžou být doma s nemocným dítětem 16 dní. Jsem rozvedený a mám syna ve vlastní péči. Mám na to také právo?

  „Ano, nárok na 16 dní ošetřování (které potvrdí lékař) mají i otcové-samoživitelé.“

  Manželka bude brzy rodit a doma už máme 16měsíčního prcka. Já chodím do práce a dělám na směny. Až bude manželka v porodnici, budu mít nárok na ošetřovné, abych se o malého syna postaral?

  „Ano, tatínek může čerpat ošetřovné také např. i v situaci, kdy maminka je v porodnici a otec se musí postarat o druhé dítě.“

  Eva Hamplová z ČSSZ

 • 8.»Mateřská«

  S manželkou jsme se dohodli, že se co nejdříve vrátí do práce (vydělává výrazně víc než já) a já nastoupím na mateřskou. Budu mít nárok na nějaké peníze?

  „Jako manžel matky dítěte nebo otec dítěte můžete žádat o peněžitou pomoc v mateřství, ovšem až od 7. týdne po narození dítěte. Musíte ale s matkou dítěte uzavřít písemnou dohodu. K tomu, abyste peníze skutečně získal, ale musíte splnit stejné podmínky pro nárok na dávku jako žena – tedy 270 dnů účasti na pojištění v posledních dvou letech před nástupem a podmínku účasti na nemocenském pojištění v době nástupu na »mateřskou«.“

  Jsem na mateřské a naskytla se mi možnost si a pár hodin týdně přivydělat. Kamarádka mě ale varovala, že můžu přijít o peníze za mateřskou. Jak to tedy je?

  „I při pobírání peněžité pomoci v mateřství můžete pracovat, ale musí jít o jiné zaměstnání, než ze kterého se vám peníze vyplácí. Pokud je vám ale »mateřská« vyplácená ze zaměstnání, můžete pracovat jako OSVČ nebo na některou z »dohod«. Výše výdělku přitom není nijak omezená.“

  Na výplatu mateřské nemám nárok. Slyšela jsem, že je ale možné, aby se vypočítala ze mzdy mého partnera – nastávajícího otce.

  „Nárok na dávku může uplatnit i otec dítěte. V tom případě se pak bude posuzovat a vypočítávat z jeho příjmu. Sám pak ale musí zůstat doma a o miminko se starat.“

  Jsem na mateřské, ale firma, u které jsem byla před mateřskou zaměstnaná, mi nabídla práci »na dohodu«. Můžu pro ně pracovat, i kdy ž vlastně jde o stejného zaměstnavatele?

  „Pokud byste s vaším zaměstnavatelem uzavřela ještě další dohodu, např. o zpracování nějakého konkrétního projektu, nebude to mít na výplatu dávky vliv. Důležité je, aby nešlo o činnost, ze které vám náleží »mateřská«.“

  Helena Housková z ČSSZ

Pohřeb Karla Gotta

Parte Děti Karla Gota Rozloučení na Žofíně Záznam zádušní mše Hosté na zádušní mši O životě Karla Gotta Dědictví Bertramka

Hrob

Celé Česko truchlí. Zemřel Karel Gott, držitel čtyř desítek Zlatých slavíků. Jen málokterý umělec za sebou zanechá tolik děl, jako zesnulý zpěvák. Připomeňte si Mistrův život.

Vše o Karlovi Gottovi čtěte ZDE

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Další videa