Za odvoz nebožtíka tisícovka navíc. Pohřební ústavy šidí pozůstalé

Pohřební ústavy šidí své zákazníky. ČOI jim za to rozdala pokuty převyšující sto tisíc korun.(Ilustrační foto)
Autor: sou - 
17. 12. 2015
15:12

Neuvedené ceny, žádná potvrzení o objednávce nebo nedodržení domluvené částky – nejen v těchto případech pohřební ústavy své klienty šidí. Potvrdila to kontrolní akce České obchodní inspekce. Během 135 kontrol zjistili různé nedostatky u téměř 40 % z pohřebních služeb, na které si posvítili. Kontrolovaní nejčastěji porušovali zásady poctivosti prodeje a také řádně nevystavovali pozůstalým objednávky pohřbu. Inspektoři se na ně proto zaměří i v příštím roce.

Pohřebnictví je podle České obchodní inspekce oblast specifických služeb. Lidé ji vyhledávají v těžkých životních situacích, kdy řeší ztrátu milovaného člena rodina. Oprávněně tak očekávají, že pohřební ústavy budou jejich požadavky respektovat a nesetkají se s nepoctivostí a jinými nešvary, které jsou běžné v jiných oblastech. Jak ukázala kontrolní akce, skutečnost je ale poněkud jiná.  

„To, že ne vždy tomu tak je, prokázali inspektoři ČOI při kontrolní akci probíhající od dubna do září, a to i přes skutečnost, že je trh v této oblasti v podstatě ustálený a nové podnikatelské subjekty vznikají pouze ojediněle. V průběhu 135 kontrol zjistili různé nedostatky v téměř 40 % z nich,“ uvedl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. Celoplošná kontrolní akce České obchodní inspekce probíhala od dubna do září a zaměřila se především na plnění informačních povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele, v návaznosti na zákon o pohřebnictví. 

V kterém kraji podváděly pohřební služby nejčastěji? 

Kontroly pohřebních služeb – rok 2015

 

Inspektorát

počet kontrol

kontroly se zjištěním

zjištěná porušení v %

 
 

Středočeský a Hl. město Praha

20

5

25,0 %

 

Jihočeský a Vysočina

23

11

47,8 %

 

Plzeňský a Karlovarský

20

4

20,0 %

 

Ústecký a Liberecký

22

13

59,1 %

 

Královéhradecký a Pardubický

12

4

33,3 %

 

Jihomoravský a Zlínský

15

7

46,7 %

 

Moravskoslezský a Olomoucký

23

9

39,1 %

 

Celkem

135

53

39,3 %

 

Mezi vůbec nejčastěji zjištěné nedostatky patřila povinnost informovat spotřebitele o ceně prodávaných výrobků, kterou porušilo 26 prodávajících. „Jednalo se zejména o neuvedení cen nabízených pohřebních služeb, doplňkového pohřebního sortimentu jako jsou vázy, urny, obaly na urny, růžence, keramika apod. V některých případech byly uváděny ceny bez DPH,“ upřesňuje Fröhlich.

Povinnost prodávajícího zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny výrobcem, nebyla dodržena ve 12 případech. V případě 9 kontrol zase pohřební ústavy nevydaly písemné potvrzení o převzetí objednávky v případech, kdy nebyla služba poskytnuta na počkání. V některých případech sice potvrzení vydáno bylo, ale neobsahovalo všechny povinné údaje. 

Pohřební ústavy nedodržují sjednané ceny

Poskytovatelé pohřebních služeb nedodrželi v 8 případech i povinnost prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy a ceny při prodeji výrobků nebo jejich poskytování správně účtovat. „Například bylo zjištěno nesprávné účtování v případě, kdy poskytovatel služby účtoval za převoz zemřelého navíc částku 1000,50 Kč,“ vysvětluje Fröhlich.

V šesti případech se jednalo i o porušení zákazu používání klamavých obchodních praktik. Pět pak řádně spotřebitele neinformovalo o tom, jak a kde může uplatnit reklamaci. „Nedostatečné informace poskytl např. v obchodních podmínkách prodávající, který nabízel sjednání pohřbu bez obřadu prostřednictvím internetu. Jiný poskytovatel služby v objednávce uváděl, že veškeré reklamace je třeba uplatnit u dodavatele služby nejpozději do 48 hodin po pohřbu,“ uvedl Fröhlich. 

ČOI rozdala 46 pokut za více než 100 tisíc korun

V průběhu kontrolní akce zaměřené na pohřební služby vydali inspektoři zákaz prodeje na 275 kusů výrobků, které nesplňovaly podmínky pro uvedení na trh, v celkové hodnotě 103 862 Kč. „Jedna z kontrolovaných pohřebních služeb v obci Vratimov například prodávala 22 různých druhů zboží bez označení výrobce a dovozce. Což je podle zákona o ochraně spotřebitele špatně. Byly mezi nimi 3 druhy keramických uren, skleněná urna, plastová urna,“ upřesnil Fröhlich. 

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce bylo v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo celkem 46 pokut v souhrnné výši 119 000 Kč. „Z výsledků kontrol pohřebních služeb v roce 2015 vyplynulo, že zaměření České obchodní inspekce na tuto specifickou a zejména pro spotřebitele psychicky náročnou oblast služeb mělo svoje opodstatnění,“ dodal Fröhlich.

Tento segment trhu je podle něj v podstatě ustálený a nové podnikatelské subjekty vznikají pouze ojediněle, lze předpokládat, že v budoucnu bude více těchto firem nabízet spotřebiteli pohřební služby také prostřednictvím internetu. ČOI vzhledem k značnému poměru zjištěných nedostatků bude tuto oblast kontrolovat i v příštím roce.

Doporučujeme

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
1080p 720p 360p
Další videa