Třetí příčku podle odborné poroty obsadily mapy učebního pokroku společnosti Scio a podle veřejnosti audiovizuální portál jsns.cz, který funguje v rámci programu Jeden svět na školách neziskové organizace Člověk v tísni.

Metoda profesora Hejného je jedním z nejznámějších alternativních přístupů k výuce matematiky. Je založena na principu, že děti docházejí k řešení samy, učitel má pouze roli průvodce a motivátora. Žáci se tak učí matematicky přemýšlet. Zatím se používá pouze na prvním stupni základních škol, připravují se však také učebnice pro druhý stupeň.

Školní čtenářské kluby, které organizuje obecně prospěšná společnost Nová škola, jsou volnočasovou aktivitou pro žáky prvního stupně základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami. Každý týden se scházejí pod vedením dospělé osoby, samy si čtou a o přečteném diskutují. Navíc si mohou brát knihy domů. V Česku je v současné době 21 takových klubů ve třinácti školách.

Dalším z oceněných projektů byly mapy učebního pokroku, které jsou novým způsobem hodnocení žáků založeným na zaznamenávání individuálního posunu v jejich dovednostech. Společnost Scio pro tyto účely vyvinula aplikaci, takže mohou nejen učitelé, ale i samotní žáci nebo jejich rodiče sledovat posun ve virtuálním prostředí. Celkem je šest úrovní graficky znázorněných od nížin, přes větší kopce po velehory.

Portál jsns.cz nabízí učitelům základních a středních škol dokumentární filmy a výukové materiály zaměřené na aktuální globální problémy a moderní československé dějiny.

Oceněná psycholožka Nováčková je spoluautorkou vzdělávacích programů pro učitele zaměřených na metodologii výuky. Navíc je autorkou seminářů Respektovat a být respektován, což je výchovný postup založený na respektu k dítěti, nikoliv na autoritativním přístupu.

Ceny Eduína od loňska vyhlašuje obecně prospěšná společnost EDUin, která se dlouhodobě zabývá vzděláváním. Tentokrát bylo nominováno 76 projektů. Z nich odborná porota vybrala devět finalistů, z nichž mohla následně volit také veřejnost. Ta rozdala celkově 3757 hlasů, vítězné školní čtenářské kluby z toho získaly 726.