S návrhem na zřízení této dosud neexistující části evropské bankovní unie přišla na konci listopadu Evropská komise, a to navzdory trvajícímu odporu především z Berlína. Dnes o věci poprvé diskutovali ministři financí členských zemí EU.

Společné pojištění vkladů by mělo podle představ evropské exekutivy v budoucnu doplnit jednotný orgán dohledu nad velkými bankami eurozóny a společný orgán pro řešení krizí. Komise je přesvědčena, že systém upevní finanční stabilitu a omezí vazbu mezi bankami a státy.

Eurokomisař pro finanční otázky, daně a cla Pierre Moscovici dnešek označil za počátek diskuse nad "dobrým, pragmatickým a vyváženým" návrhem. "Je to začátek, netvařme se, že je to konec," reagoval na připomínku, že některé významné unijní země plán odmítají.

Systém by se měl vyvinout postupně ve třech fázích. Nejdříve by obsahoval zajištění vnitrostátních systémů pojištění vkladů. Po třech letech by se stal systémem soupojištění, v němž by příspěvek evropského systému pojištění vkladů v průběhu času narůstal.

Německý ministr Wolfgang Schäuble dnes na jednání ministrů financí zemí EU zdůrazňoval podle Juroškové zejména potřebu zaměřovat se na otázku eliminace rizik, nikoliv na případné sdílení nákladů na záchranu. Podobně se podle ní k věci staví také Praha, byť není v bankovní unii účastna.

"Prosazujeme, aby byly zachovány rovné podmínky pro všechny a aby byl co nejvíce eliminován problém morálního hazardu," řekla náměstkyně, která upozornila, že ministerstvo svou pozici teprve připravuje ve spolupráci s Českou národní bankou (ČNB).