Návrh na exekuci podal podle právníka portálu Petra Němce muž, který se ubránil protiprávní exekuci, již proti němu Home Credit přes rok vedl. Home Credit mu tak musel zaplatit soudní výlohy, což však neučinil. To nepřímo potvrdila Exekutorské komora. "Soudní exekutor nyní vymáhá pohledávku pana M. K. po úvěrové společnosti. Dluh činí na jistině bezmála 3000 Kč. Můžeme potvrdit, že soudní exekutor již zahájil exekuční řízení a že zaslal výzvu ke splnění vymáhané povinnosti," sdělila mluvčí komory Petra Báčová.

Podle soudního exekutora Vojtěcha Jaroše problém není v exekučním, ale v rozhodčím řízení, které vůbec nemělo skončit rozhodčím nálezem. "Pro činnost soudního exekutora je v zásadě nerozhodné, zda vede exekuci na základě návrhu úvěrové společnosti, nebo proti ní. Vždy totiž musí respektovat rozhodnutí soudu, který má výsadní pravomoc rozhodovat o tom, komu svědčí právo na uhrazení pohledávky," uvedl.

"V případě daného exekučního řízení měla naše společnost zaplatit náhradu nákladů řízení. Částku jsme uhradili před přibližně deseti dny složenkou na adresu klienta a čekáme na formální ukončení případu," uvedla Bienvenu. Věcně je tedy podle ní vyhlášení exekuce nesmyslné.

Spolu s rozhodnutím o zastavení exekuce vůči muži bylo rozhodnuto i o tom, že Home Credit musí uhradit i tzv. náhradu nákladů řízení, uvedl Němec. Nejde podle něj o ojedinělý případ. Nejen Home Credit, ale i společnosti jako ESSOX, Cetelem, Komerční banka a další prý ve svých smlouvách používaly neplatné rozhodčí doložky na tzv. soukromé rozhodčí soudy. Běžný spotřebitel tak v době podpisu smlouvy nemohl vědět, kdo bude jeho případný spor rozhodovat, což je protiprávní, dodal.

"Podle našich dotazů na soudy je nyní vedeno 100.000 protiprávních exekucí. Každý den se na nás obracejí desítky lidí s žádostí o zastavení exekuce, ale stále je to pouhý zlomek z celkového počtu poškozených," uvedl ekonom projektu Exekutor má smůlu.cz Tomáš Pospíšil.

V roce 2013 Ústavní i Nejvyšší soud rozhodly, že exekuce vedené podle neplatných rozhodčích nálezů musí být zastaveny. Soudy však podle Němce nemají kapacity tyto exekuce zastavit, proto je na lidech, aby se sami ozvali. "Nejen úvěrové firmy, ale i některé banky vědí, že vedou desítky tisíc protiprávních exekucí, ale cynicky spoléhají na to, že o možnosti zastavení exekuce se dozví jen velmi malé procento lidí. Jakmile spotřebitel zastavení exekuce navrhne, úvěrové společnosti se zastavením zpravidla souhlasí, neboť si jsou vědomy svého protiprávního jednání," dodal Němec.

Home Credit B.V. je poskytovatel spotřebitelských úvěrů ve střední a východní Evropě a v Asii, založený v roce 1997. Působí na trzích spotřebitelského financování v Česku, na Slovensku, Rusku, Bělorusku, Kazachstánu, Číně, Indii, Indonésii a na Filipínách. Majoritním akcionářem je s 86,62 procenta PPF Group, minoritní podíl (13,38 procenta) vlastní investiční společnost Emma Omega, kterou ovládá Jiří Šmejc.