Prakticky to znamená, že volby do obecních zastupitelstev se v zařízeních Vězeňské službě ČR neuskuteční, neboť zatím nebyla zjištěna osoba, která by tyto podmínky splňovala. Senátní volby se budou konat v několika věznicích či vazebních věznicích (je nezbytné, aby se věznice nacházela ve stejném volební obvodu, pro který jsou senátní volby vypsané); i tak se jich ale hodlá zúčastnit jen omezené množství vězňů.

Například ve Věznici Mírov, spadající do Olomouckého kraje, může ve volbách do Senátu hlasovat jen třináct odsouzených, zájem projevilo osm z nich. „Oprávněné voliče, kteří budou v době konání voleb ve věznici, jsme nahlásili příslušnému obecnímu úřadu a dohodli další součinnost. Poučili jsme je o termínu konání voleb, o jejich volebním právu, o způsobu hlasování, o nutnosti mít platný doklad totožnosti a vyplnili a odeslali jsme pro volby do Senátu tiskopis Nahlášení k zápisu do zvláštního seznamu voličů. Po celou dobu přípravy voleb jsme nápomocni při vyžadování osobních dokladů,“ uvedla mluvčí věznice Kamila Válková. Lepší situace je ve Věznici Nové Sedlo. Zde se očekává účast asi 12 z 27 oprávněných voličů. Podobně je tomu i ve Věznici Stráž pod Ralskem, kde se předpokládá účast 25 z 51 oprávněných voličů. Ještě větší účast by mohla být ve Věznici Plzeň, kde z celkového počtu 145 oprávněných voličů projevilo zájem o účast asi 40 osob. Naproti tomu v Karviné se k volbám chystají jen čtyři vězni.

I z takto omezeného počtu vězňů, kteří by se voleb mohli zúčastnit a projevili předběžný zájem (spojený s včasným vyřízením potřebných administrativních záležitostí) se jich ale nakonec hlasování zúčastní výrazně méně. Část z nich si svou účast obvykle na posledních chvíli rozmyslí, nebo je volební komise vyřadí například kvůli neplatným osobním dokladům.

VSČR