Zapojení několika subjektů nakonec přineslo řešení. Odbor kultury, školství a výchovy poskytl „ustájení“ v areálu bývalé hřbitovní správy, inspekční strážník MP se ujal převozu zvířat, neboť má s jejich chovem osobní zkušenost a odbor životního prostředí začal řešit veterinární vyšetření zvířat pro jejich další ustájení u chovatelů. Pochopitelně nadále se dohledává jejich nedbalý majitel.

Na mnoho situací existuje modelové řešení, tento případ si však vyžádal nemalou operativnost a u jednoho ze strážníků i ujmu na uniformě. Tím myslíme roztrženou košili

Marcel Vlasák Městská policie Karlovy Vary FOTO: MP Karlovy Vary