Z tohoto důvodu jeden ze strážníků navázal s dítětem verbální komunikaci, zatímco druhý člen hlídky vyběhl po schodech ke dveřím, aby zjistil, zdali nejsou otevřené nebo není-li dívenka schopna sama otevřít.

Jelikož dveře byly zamčené a děvčátko nebylo schopno najít náhradní klíče, snažili se strážníci do příjezdu HZS s dívkou komunikovat. Ta jim sdělila, že je doma sama, protože matka dítěte má pobývat v cizině, zatímco otec odešel, neboť se měl jít ven zeptat na práci.

Při čekání na výjezdovou skupinu hasičského záchranného sboru se po půl hodině na místo dostavil i muž, který byl ztotožněn jako otec dívky. Vzhledem ke skutečnosti, že z této osoby byl cítit alkohol, byla u muže provedena orientační dechová zkouška s pozitivním výsledkem 1,3 promile. Z tohoto důvodu byl muž vyzván příslušnou pracovnicí orgánu sociálně právní ochrany dětí, aby vzhledem ke svému stavu zajistil odpovědnou osobu, která se o dívku do rána postará. Následně se na místo dostavila i rodinná známá, která přislíbila, že tak učiní.

Mgr. Václav Sup tiskový mluvčí Městská policie České Budějovice