Defibrilátory si kromě Policie ČR převzali i zástupci městských policií Slaný a Kralupy nad Vltavou, dobrovolní a profesionální hasiči.

Krajské ředitelství Police Středočeského kraje se již v roce 2010 zapojilo do celorepublikového projektu Dejte srdci šanci, které dále rozvinulo a za přispění Krajského úřadu Středočeského kraje a některých obcí Středočeského kraje, jej realizovalo pod názvem, Dejte srdci šanci – Středočeská šance. Cílem projektu je vytvoření tzv. bezpečných míst. To jsou místa, kde je v případě potřeby poskytnuta laická první pomoc při postižení člověka srdeční příhodou nebo jakoukoliv příhodou se selháním některé životní funkce (vědomí, dýchání, oběh) ještě před příjezdem záchranné služby právě pomocí automatizovaného externího defibrilátoru (AED).

„Defibrilátory jsou umístěny v rámci Krajského ředitelství policie Středočeského kraje na jednotlivých územních odborech. Sedmadvacet jich máme ve služebních vozidlech a pět je umístěno v budovách policie.“ sdělil plk. Mgr. Jan Ptáček.

V několika případech již byl přístroj policisty využit a zachránil lidský život. Ve spolupráci se Středočeskou záchrannou službou probíhá systematické proškolení všech policistů Středočeského kraje ze základů první pomoci a také vhodnosti použití defibrilátorů.

Externí defibrilátory jsou zkonstruovány tak, aby je mohl jednoduše použít každý, kdo zná základy první pomoci. Přístroje dávají uživatelům srozumitelné pokyny k provádění resuscitace. Cílem je umístit je hlavně tam, kde může častěji dojít ke kolapsovému stavu a kde je rychlá zdravotnická pomoc hůře dostupná. Nové komplety obsahují přístroj pro podporu včasné defibrilace, kyslíkový zdroj, rukavice a roušku.

„Podle odborníků s každou minutou zpožděné defibrilace klesá naděje na přežití pacienta přibližně o 7 až 10 procent,“ uvedl ředitel Martin Houdek, který se zúčastnil slavnostního předání. AED představují bezpečný a efektivní způsob léčby náhlé zástavy oběhu v terénu. Jejich využití umožňuje aplikaci defibrilačního výboje ještě před příjezdem výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby. Velkým přínosem AED jsou hlasité, jednoduché a srozumitelné pokyny k provádění resuscitace,“ popisuje použití přístroje ředitel středočeské záchranky Martin Houdek.

por. Mgr. Markéta Johnová tisková mluvčí PČR FOTO: Středočeský kraj