Vyplatí se vám vyrábět energii ze slunce? Víme, jak to zjistit

 • Autor: ula - 
  17. 5. 2018
  06:10

  Slunce bylo ještě donedávna pouze doplňkovým zdrojem energie, který se využíval zejména na těžko přístupných místech. S rozvojem technologií a tím i kvalitnějších solárních panelů společně s velkokapacitními bateriemi se ovšem začíná těšit popularitě. Vyjímala by se fotovoltaická elektrárna i na vaší střeše? A pokryla by vyrobená energie celou vaši roční spotřebu? Jaké jsou výhody a nevýhody fotovoltaiky?

 • 1.Co je fotovoltaika?

  Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a jsou obvykle spojovány do větších celků - fotovoltaických panelů.

  Fotovoltaika má své výhody, ale také mouchy. Některým domácnostem může výrazně finančně ulevit, jiné výrobou energie ze slunce sotva pokryjí několikaměsíční spotřebu. To závisí na mnoha faktorech, lokalitě a orientaci domu, druhu zateplení, tvaru střechy... A i když tohle všechno mluví ve váš prospěch, ještě je tu počasí.

  Vyplatí se vám vyrábět energii ze slunce?Vyplatí se vám vyrábět energii ze slunce? | 

 • 2.Druhy fotovoltaických systémů

  Ostrovní systém off-grid

  Off-grid není připojený k rozvodné síti, pro své fungování využívá pouze vyrobenou elektřinu. Z důvodu kolísání spotřeby energie během dne musí být jeho součástí také akumulační systém, který vyrobenou energii uloží na dobu, kdy panely nejsou schopné pokrýt výrobou svoji spotřebu. Nesmí chybět také regulace, jež má za úkol zajistit nabíjení a vybíjení baterie bez toho, aby byla negativně ovlivněna její životnost. Ostrovní systém se využívá zejména na odlehlých místech, která by jinak byla zcela bez elektřiny,“ vysvětlují experti ze srovnávacího portálu Ušetřeno.cz

  Síťový systém on-grid

  On-grid je opakem ostrovního systému. Proto, aby fungoval, potřebuje být nonstop připojen k rozvodné síti. Systémy tohoto typu jsou nejčastěji realizované na větších plochách (například loukách a polích). Dříve si je lidé pořizovali zejména kvůli vysoké výkupní ceně elektřiny v podobě tzv. Zeleného bonusu. Dnes už se téměř nestaví.

  Hybridní systém

  Hybridní systém je v současnosti asi nejlepší a nejpoužívanější. Jedná se o kombinaci on-grid a off-grid systémů, pracuje s akumulátorem a zároveň je připojený na rozvodnou síť. Objekt využívající tento systém není nijak zásadně omezen během provozu, ať už v případě špatného počasí, nebo při výpadcích elektrické sítě. Jeho nevýhodou je ovšem vyšší cena. Výrobci odhadují návratnost investice do hybridního systému kolem 12 let. To se ovšem liší dle individuálních vlastností objektu.

  Vyplatí se vám vyrábět energii ze slunce?Vyplatí se vám vyrábět energii ze slunce? | 

 • 3.Co když vypadne proud?

  V případě výpadku proudu přestane pracovat i vaše síťová fotovoltaická elektrárna, pokud ale využíváte FVE s baterií (ostrovní systém off-grid nebo hybridní systém), budete fungovat v omezeném provozu. Spotřebiče s nižším příkonem tedy bez problému pojedou dál, samozřejmě v závislosti na stavu a nabití baterie.

  Video Česko bez elekřiny několik dnů? „Jsme pod tlakem,“ říká šéf dispečerů - David Budai, Jan Jedlička
  1080p 720p 480p 360p 240p

 • 4.Fotovoltaika šetří vaši peněženku

  Solární panely dokáží pokrýt až 60 % potřebné energie pro ohřev vody, u vytápění je to až 30 % nákladů. To znamená, že budete z velké části energeticky soběstační a slunce vám narozdíl od dodavatele elektřiny nebo plynu faktury za odběr posílat nebude. Instalace fotovoltaické elektrárny sice vyžaduje určitou vstupní investici, ta ovšem není tak vysoká, jak se většina lidí obává. Navíc ji můžete snížit o státní dotace z programu Nová zelená úsporám. Příspěvek je určen pro fyzické osoby, tedy majitele rodinných domů, a jeho maximální výše činí 100 000 korun.

  Vyplatí se vám vyrábět energii ze slunce?Vyplatí se vám vyrábět energii ze slunce? | 

 • 5.Výroba energie ze slunce je šetrná k životnímu prostředí

  Solární panely i tašky nevyžadují kromě slunečního svitu, který je obnovitelným a nevyčerpatelným zdrojem energie, žádné palivo, jenž by znečišťovalo ovzduší či jinak zatěžovalo přírodu. Provoz fotovoltaické elektrárny je proto 100% ekologický. Stejně tak výroba panelů je pro planetu v porovnání s těžbou a transportem, zpracováním a spalováním zemního plynu, ropy nebo uhlí mnohem méně náročná.

  Vyplatí se vám vyrábět energii ze slunce?Vyplatí se vám vyrábět energii ze slunce? | 

 • 6.Jsou solární panely toxické?

  Mnoho lidí se domívá, že jsou solární panely toxické a jejich recyklace je velmi složitá, přitom jsou z 90 % vyrobeny ze skla a hliníku, což jsou běžně recyklovatelné materiály, stejně jako další kovové prvky. Další komponenty se na celkovém složení panelů podílejí v jednotkách procent. Už nyní navíc existují technologie, které si s recyklací fotovoltaických článků hravě poradí. Je tedy jen otázkou času, kdy budou ještě sofistikovanější. Stejně tak výskyt panelů, jenž obsahují sloučeniny těžkých toxických kovů - například kadmia, které může negativně ovlivňovat lidské zdraví - je velmi ojedinělý.

  Vyplatí se vám vyrábět energii ze slunce?Vyplatí se vám vyrábět energii ze slunce? | 

 • 7.Instalace panelů je snadná a jejich údržba minimální

  Proces instalace je velmi rychlý, snadný a nijak neomezí vaše běžné fungování. Poté, co absolvujete 3měsíční povinné byrokratické kolečko (ať žijí české úřady! Ale společnosti, které zajišťují fotovoltaiku na klíč většinou, zařídí papírování za vás), stačí 2 až 3 dny, šikovné ručičky a fotovoltaická elektrárna je na světě.

  Poté není třeba věnovat panelům nijak zvláštní pěči kromě pravidelných revizí 1x za 2 roky. Díky tomu, že se nepohybují, nejsou náchylné k poškození. I když zcela bezporuchové zařízení neexistuje, při správné a odborné instalaci je poruchovost solárních panelů velice nízká a pohybuje se v jednotkách procent. Nejstarší panely v Japonsku a Německu nedávno oslavily 30. narozeniny, a i když za svými novějšími a modernějšími bratříčky trochu zaostávají, rozhodně nepatří do starého železa.

  Video Tito muži chrání Česko před blackoutem. Jak vypadá řídící centrum? - David Budai, Jan Jedlička
  1080p 720p 480p 360p 240p

 • 8.Provoz elektrárny je jednoduchý, bezpečný a tichý

  Svoji elektrárnu můžete řídit prakticky odkudkoli pomocí aplikace v chytrém telefonu nebo v počítači. Máte ji tak neustále pod kontrolou. Nepopiratelné plus je také, že panely při provozu nevydávají žádný hluk, neruší tak vás ani vaše sousedy. A i když si média do fotovoltaiky rádi rýpnou a zpochybní její bezpečnost, je riziko zapříčinění požáru naprosto minimální. Většina případů požárů fotovoltaických zařízení způsobených fotovoltaikou samotnou je podle statistik způsobena poruchami hlavně na rozvaděčích a měničích napětí. Moduly zpravidla obsahují jen stopové množství hořlavých látek.

  Díky nové legislativě lze malou FVE pro vlastní spotřebu provozovat bez licence na výrobu energie od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Také nemusíte vlastnit živnostenské oprávnění.

  Vyplatí se vám vyrábět energii ze slunce?Vyplatí se vám vyrábět energii ze slunce? | 

 • 9.Kvalita panelů dlouhodobě roste

  Zatímco dříve byly fotovoltaické panely, když si slunce hrálo na schovávanou za mraky, téměř nečinné, dnes již rozdíl mezi slunečným a propršeným téměř nepoznáte. S nástupem modernějších technologií navíc přicházejí i nové možnosti. Ve světě se začíná prosazovat například fotovoltaický nátěr nebo speciální průhledný materiál, který může být vsazen do oken místo skla. Další novinkou na trhu jsou fotovoltaické žaluzie. Většina z těchto solárních vymožeností je zatím ve fázi testování, ale existuje poměrně velká pravděpodobnost, že se za pár let stanou dostupnými pro širokou veřejnost.

  Vyplatí se vám vyrábět energii ze slunce?Vyplatí se vám vyrábět energii ze slunce? | 

  ¨

 • 10.Kvalita panelů dlouhodobě roste

  Ačkoliv lze fotovoltaické panely nainstalovat prakticky na každý typ střechy včetně ploché a nabídka druhů upevnění na trhu je poměrně široká, takže překážkou nebývá ani druh střešní krytiny, existují místa, kde se solární panely zkrátka a dobře provozovat nevyplatí. Jedná se zejména o z velké části zastíněné domy, kde se rapidně snižuje účinnost a tím pádem i prodlužuje návratnost investice. Princip je stejný, jako když si na plavečáku lehnete do stínu stromů, nachytáte mnohem méně bronzu, než pokud se rozhodnete ležet na přímém slunci. Navíc, i zastínění jednoho panelu má negativní vliv na funkčnost všech ostatních.

  Vyplatí se vám vyrábět energii ze slunce?Vyplatí se vám vyrábět energii ze slunce? | 

 • 11.Je třeba počítat s možnými stavebními úpravami

  Zejména v zimních měsících, kdy energie potřebujete nejvíce, jí elektrárna vyrobí nejméně, proto je třeba počítat také se záložním zdrojem, který ovšem celý váš projekt prodraží. Další, na co musíte před pořízením FVE myslet, jsou potřebné stavební úpravy, obzvláště pokud se chystáte solarní panely instalovat na starší dům. V tom případě je totiž třeba zvážit například zateplení, úpravu topení a radiátorů, případně změnu druhého zdroje tepla, abyste snížili energetickou náročnost a maximálně zvýšili efektivitu vytápění.

  Vyplatí se vám vyrábět energii ze slunce?Vyplatí se vám vyrábět energii ze slunce? | 

 • 12.Klimatické podmínky v ČR nejsou nejpříznivější

  Česko se bohužel nenachází zrovna v těsné blízkosti rovníku, proto se tu potýkáme s poměrmě velkými výkyvy teplot a proměnlivým počasím. S tím samozřejmě souvisí i kolísání množství generované elektrické energie. V létě u nás při jasném počasí dopadá na plochu 1 m² orientovanou na jih něco kolem 7–8 kWh za den. V zimě za stejného počasí pouze 3 kWh. Významný vliv na dopadající záření má také znečištění atmosféry a míra oblačnosti. Pokud je jasno, dopadá na zemský povrch skrz atmosféru kolem 75 % slunečního záření, což odpovídá 1 kW/m². Při špatném počasí je to až 5krát méně.

  Vyplatí se vám vyrábět energii ze slunce?Vyplatí se vám vyrábět energii ze slunce? | 

 • 13.Je fotovoltaika to pravé pro vás?

  K odpovědi na tuto otázku vede několik matematických propočtů. Zaprvé je třeba zjistit hodnoty dopadající solární energie na území, kde se vaše nemovitost nachází. K tomu můžete využít použít online systém PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System). Dále je dobré oslovit několik různých firem a porovnat si ceny komponentů + výkon a následně si vypočítat, kolik energie FVE pravděpodobně vyrobí v jednotlivých měsících. A nakonec zjistit návratnost. K tomu vám poslouží vzoreček níže.

   

  VzorecVzorec | 

  n = návratnost

  pn = cena jednotlivých systémů v Kč

  c = cena energie za 1 kWh v Kč

  E1 = energie vyrobená daným systémem za 1 rok v kWh

   ;

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
1080p 720p 360p
Další videa