Popáleniny jsou v Česku, například u dětí, čtvrtým nejčastějším úrazem! Stačí malá nepozornost a neštěstí je na světě. Česko má na popáleniny špičkové lékaře, kteří dokážou neuvěřitelné věci. Jenže co dál?

Právě s tím umí pomoci už šest let Popálky. „Ukazujeme zraněným lidem, že v tom nejsou sami. Dáváme jim naději, že tímto úrazem nic nekončí, a pomáháme s návratem do běžného života neboli života po úrazu,“ říká Jana Lacinová, ředitelka organizace.

Poradí, podpoří

V Česku existují tři popáleninová centra. V Praze, v Ostravě a také v Brně, kam mají lidé z Popálek nejblíže. „Docházíme tam přímo k pacientům, aby věděli, na koho se obrátit, když budou potřebovat s čímkoliv pomoci,“ říká Lacinová. A že toho je… „Děláme například poradenství, jak se starat o popálené tělo, řešíme i sociální zázemí, tedy pomáháme vyřídit invalidní důchod nebo příspěvky na péči. Často jsme pro zraněné psychickou podporou,“ popisuje ředitelka, která sama jako dítě utrpěla vážný úraz a díky tomu má k pacientům tak nějak blíže.

Pomoc blízkým

Pomoc Popálek necílí jen na pacienty. Často potřebují pomoci i jejich blízcí. „Kolikrát je ten úraz zasáhne ještě víc. Popálený jej přijme jako součást života, kdežto rodiče mívají pocit viny,“ vysvětluje Lacinová. Cílem organizace je i to, aby takových úrazů ubývalo. „Proto pořádáme i preventivní programy ve školách a mateřských školách. Na různé veřejné akce rovněž jezdíme s naším projektem Preventivní stan. Vysvětlujeme zde možné zdroje popálení, prevenci, případnou první pomoc i naše služby popáleným,“ říká ředitelka Popálek.

Ročně se v Česku popálí 100 tisíc lidí

Podle statistiky se po páleninový úraz stane ročně jednomu procentu lidí. V Česku tak jde o více než 100 tisíc obyvatel. „Do toho jsou započítané i třeba drobné popáleniny,“ říká ředitelka Popálek. Kvůli úrazu však musí být ročně hospitalizovány asi tři tisíce lidí. „Přibližně osm stovek z nich si odnese trvalé následky,“ vypočítává Lacinová.

Co všechno dělají?

◗ Poskytují sociálně-psychologickou podporu popáleným a jejich blízkým.

◗ Pořádají setkání, semináře, víkendové pobyty, letní tábory pro popálené děti.

◗ Sdružují popálené a jejich rodiny.

◗ Realizují preventivní programy v mateřských školách, školách, pro seniory, širokou veřejnost.

◗ Šíří všeobecnou osvětu o popáleninovém úraze, jeho prevenci, první pomoci, následcích.

Jezdí po celé zemi

Organizace má sídlo ve Žďáru nad Sázavou. Prioritně dojíždí jednou týdně na popáleninové centrum v Brně. Jejich působnost je však celorepubliková. „Když je potřeba, jezdíme za pacienty vlastně kamkoliv,“ říká Jana Lacinová s tím, že lidé je mohou oslovit jak osobně, tak i telefonem nebo přes Facebook, případně e-mail.

Chcete přispět?

Každá pomoc se počítá a zapojit se můžete i vy! Jakýkoliv příspěvek na činnost organizace můžete poslat na bankovní účet organizace Popálky o.p.s. 2300543356/2010.

Přispět můžete i v kamenných prodejnách Požární bezpečnost/ Výzbrojna, kde jsou sbírkové pokladničky. Organizace funguje hlavně díky několika partnerům a drobným dárcům. Podpora státu je minimální. Přitom ročně potřebují na svůj chod asi 1,5 milionu korun.

Kontakt: Popálky o.p.s. Adresa: Havlíčkovo náměstí 287/46, Žďár nad Sázavou 591 01. Telefon: +420 601 123 678 E-mail: info@popalky.cz Web: www.popalky.cz www.facebook.com/popalky/